Gdynia Mobilna

W 2024 roku mieszkańcy otrzymają kolejne dofinansowania do rowerów elektrycznych

Mieszkańcy Gdyni, którzy w lutym br. otrzymali pierwsze dotacje z puli na e-rowery - w Urzędzie Miasta Gdyni. Na środku zdjęcia wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk (czwarty z lewej) i Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku (piąty z lewej), fot. Kamil Złoch

Mieszkańcy Gdyni, którzy w lutym br. otrzymali pierwsze dotacje z puli na e-rowery - w Urzędzie Miasta Gdyni. Na środku zdjęcia wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk (czwarty z lewej) i Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku (piąty z lewej), fot. Kamil Złoch

Wraz z nowym rokiem mieszkańcy, którzy w 2023 roku złożyli wnioski o przyznanie dotacji na zakup rowerów elektrycznych, mogą spodziewać się pozytywnych telefonów z Referatu Zrównoważonej Mobilności. Po raz kolejny dotacje zostaną przyznane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi aż 180 000 złotych.


Wnioski o dotację na zakup roweru elektrycznego mieszkańcy mogą składać od 1 stycznia do 15 października każdego roku. Mieszkańcy, którzy złożyli swoje wnioski w 2023 roku, a nie zakwalifikowali się do programu dotacji, z uwagi na wyczerpanie się puli środków przeznaczonych na ten cel, znaleźli się automatycznie na liście wnioskujących w roku 2024. Wnioskodawcy zachowują pierwotną kolejności zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego. Wszystkie zasady udzielania dotacji pozostały bez zmian i nadal przysługuje dofinansowanie w kwocie w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Wnioski składać można tradycyjnie, w formie papierowej oraz elektronicznie, przez ePUAP. W Biuletynie Informacji Publicznej już pojawiła się zakładka z niezbędnymi informacjami i wzorami wniosków, a Referat Zrównoważonej Mobilności Wydziału Inwestycji UM Gdyni jest gotowy na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości czy pomoc w dopełnieniu formalności.

- Ogromnie cieszy nas, że gdynianie i gdynianki są zaangażowani w zmianę swoich nawyków transportowych. Zainteresowanie programem nie maleje, a wręcz przeciwnie, mieszkańcy nieustannie dopytują o kolejne pule dotacji. W tym roku ponownie staraliśmy się o dofinansowanie zewnętrzne, współpraca z WFOŚiGW przebiegła pomyślnie wobec tego postanowiliśmy ją kontynuować. - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.


Ponownie zwiększamy liczbę dotowanych mieszkańców z WFOŚiGW!

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie programem dotacji, Gdynia postanowiła ponownie ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rezultatem pozyskania dodatkowych środków jest przyznanie dotacji dla ponad 70 mieszkańców!

Dotacja celowa na zakup roweru elektrycznego została ujęta jako jeden z celów wypracowanego dokumentu Strategii Rowerowej dla Miasta Gdyni do 2030 roku. Współpraca z WFOŚiGW została w nim uwzględniona jako działanie cykliczne. Na ten cel planowane jest przekazanie min. 2,8 mln zł do 2030 roku.
- Aktualnie zakończyliśmy pracę nad Strategią Rowerową dla miasta na najbliższe 7 lat i jednym z jej celów jest program dotacji na zakup roweru elektrycznego. Środki pozyskane od WFOŚiGW pozwolą na jego szybszą realizację, co przekłada się na zadowolenie naszych mieszkańców - podsumowuje Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdynia.

  • ikonaOpublikowano: 29.12.2023 10:16
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2024 08:44
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
ikona