Gdynia Mobilna

Weekendowe roboty drogowe na ul. 10 Lutego wykonane!

nawierzchnia po remoncie, widoczne oznakowanie, w tle ruch uliczny

W weekend zakończył się kolejny etap prac na remontowanym fragmencie ul. 10 Lutego // fot. M. Mielewski

W weekend zakończył się kolejny etap prac na remontowanym fragmencie ul. 10 Lutego. Na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława IV ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna.


Na początku czerwca rozpoczęły się prace na ul. 10 Lutego polegające na ułożeniu na nowo kostki brukowej na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława IV (kier. Dworzec Główny). W ramach prac, najpierw rozebrana została istniejąca nawierzchnia, rozebrana została również podbudowa i wykonana została nowa. Następnie kostka brukowa została ułożona na nowo.


W piątek 21 czerwca w godzinach wieczornych rozpoczął się drugi etap prac na wspomnianym odcinku od 10. Lutego – czyli naprawa nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z zapowiedzią, prace i związane z nimi utrudnienia zakończyły się w poniedziałek przed porannym szczytem komunikacyjnym.

Z przyczyn technologicznych, w dalszym ciągu obowiązuje poprzednia organizacja ruchu – tj. na wspomnianym fragmencie ul. 10 Lutego, w kierunku Dworca Głównego, dostępny jest jeden pas ruchu.

- Podbudowa betonowa nawierzchni z kostki musi uzyskać odpowiednią wytrzymałość, w związku z tym nawierzchnia z kostki na fragmencie  ul. 10 Lutego (w kier. Dworca Głównego) zostanie udostępniona na początku lipca – informuje Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

widoczna nawierzchnia po remoncie, część nawierzchni z kostki oznaczona słupkami

Remont nawierzchni ul. 10 Lutego to jeden z priorytetów Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Po naprawie nawierzchni na placu Konstytucji i na ul. Dworcowej, to kolejny etap zmian w Śródmieściu Gdyni polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Prace na ul. 10 Lutego są realizowane w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków, gdyż wspomniana ulica znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni, wpisanego do rejestru zabytków.

  • ikonaOpublikowano: 24.06.2024 10:44
  • ikona

    Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.06.2024 13:48
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona