Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni VIII kadencji rozpoczyna pracę

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni z radnymi Gdyni / fot. Mateusz Dietrich

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni z radnymi Gdyni / fot. Mateusz Dietrich

Siedem uczennic i dziewięciu uczniów, czyli w sumie 16 radnych rozpoczyna VIII kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Na pierwszej sesji, która odbyła się 17 października 2023 r., wybrali Przewodniczącego. Łatwo nie było. O funkcję ubiegło się 6 kandydatów, a Przewodniczącego udało się ostatecznie wybrać w szóstej turze głosowania.


 
Kiedy w kraju trwała kampania wyborcza do Sejmu i Senatu, w gdyńskich szkołach średnich odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Do Rady kandydować mogli uczniowie w wieku 15 – 21 lat, mający pisemne poparcie co najmniej 10 uczniów swojej szkoły. Kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskali mandat członka Młodzieżowej Rady Miasta. Tak wybrani uczniowie, 17 października spotkali się w sali obrad Rady Miasta Gdyni na pierwszej sesji.
- Powstanie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni już VIII kadencji, jest dla mnie, dla miasta i jego mieszkańców wielką radością i nadzieją. Cieszę się, że młodzi ludzie pragną angażować się w lokalne życie społeczne, poszukują wiedzy na temat funkcjonowania Miasta także po to, aby móc wpływać na jego rozwój z perspektywy wkraczającego w dorosłość obywatela. Jesteście uważnymi obserwatorami i słuchaczami zdarzeń, często wychwytując to, czego nie dostrzegają i nie słyszą dorośli, dlatego wasz głos jest tak ważny – witała młodzieżowych radnych Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

Podkreślała, że każda z minionych kadencji młodzieżowej rady była inna, bo jej członkowie przychodzili z różną energią, pomysłami i potrzebami, ale każda była cenna i potrzebna. Były takie, które skupiały się na integracji i poznawaniu rad młodzieżowych w innych ośrodkach, przypatrując się wyzwaniom z jakimi się mierzą, próbując ich osiągnięcia upowszechnić także u nas, zawiązując przyjaźnie i wymieniając doświadczenia. Były też takie, które wychodziły z postulatami realizacji działań i wydarzeń skierowanych na rozwiązanie najbliższych problemów lub na organizację imprez czy eventów. Były rady, które skupiały się przede wszystkim na poznawaniu funkcjonowania samorządu lokalnego, przygotowując się do ról w jego jednostkach, bądź marząc o drodze politycznej. Tutaj można przypomnieć Marikę Domozych, która z Młodzieżowej Rady trafiła do Rady Miasta Gdyni.
 
Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młode mieszkanki i mieszkańców Gdyni, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich. Zakres celów, jakie może realizować młodzieżowa rada jest szeroki, należą do nich m.in.:
 • upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy o samorządzie terytorialnym,
 • włączenie młodzieży w procesy konsultacyjne,
 • dostarczenie młodzieży narzędzi i wiedzy o uczestnictwie w debacie publicznej,
 • udział młodzieży w procesach kształtowania lokalnych polityk, ze szczególnym uwzględnieniem polityki młodzieżowej,
 • budowa świadomości obywatelskiej,
 • zwiększanie zaangażowania w procesy tworzenia projektów i inwestycji pod kątem młodych mieszkańców i mieszkanek gminy/miasta,
 • inicjowanie działań na rzecz młodzieży,
 • kształtowanie postaw dotyczących samorządności.

„Cenię każdego młodego człowieka, który chce patrzeć dalej, widzieć więcej, wpływać na swój świat, zmieniając go na lepszy, przyjaźniejszy. Będziemy obecni przy Was, będziemy słuchać i działać, aby Wasze postulaty i wnioski zostały zrealizowane” – zapewniała Joanna Zielińska. Towarzyszyli jej radni Marika Domozych, Anna Myszka, Lechosław Dzierżak, Zenon Roda, Jakub Ubych i Elżbieta Raczyńska, pełniąca funkcję opiekunki Młodzieżowej Rady. Do współpracy zachęcały także Naczelniczka Wydziału Edukacji Krystyna Przyborowska oraz dyrektorka Gdyńskiego Centrum Kultury Beata Nawrocka.   
 
Na pierwszej sesji swoją pracę podsumowali radni poprzedniej kadencji. Troje z nich będzie kontynuować pracę w obecnej Radzie. Zarówno oni, jak i nowi radni swoją pracę rozpoczęli od ślubowania: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój Miasta Gdyni”.

Po ślubowaniu i wręczeniu zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu, przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady. Wtedy okazało się, że na pełnienie funkcji Przewodniczącego ma ochotę aż 6 z 16 radnych: Kamil Brodowski, Jan Górecki, Hubert Łobaczewski, Karol Roman, Zuzanna Rybikowska i Paweł Timoszyk. Po prezentacjach i kolejnych turach głosowania ostateczny pojedynek rozegrał się pomiędzy Zuzanną Rybikowską a Janem Góreckim. Przewodniczącym został Jan Górecki. Funkcję Wiceprzewodniczących pełnić będą Wiktor Grydyk i Karol Roman. Sekretarzem została Sonia Hewelt. Mandaty radnych objęli także: Kamil Brodowski, Stanisław Jando, Zuzanna Kaczmarzyk, Jakub Krywald, Hubert Łobaczewski, Mai Lan Nguyen, Paulina Pazdrak, Olga Przekwas, Zuzanna Rybikowska, Monika Sikorska, Paweł Timoszyk i Kacper Wołoszyk. Ich kadencja będzie trwała 2 lata.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
 • ikonaOpublikowano: 18.10.2023 12:43
 • ikona

  Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 18.10.2023 14:49
 • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona