Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Poradnik dobrych praktyk remontowych

Elementy infrastruktury technicznej

Elementy infrastruktury technicznej ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 52-53)

  1. Obudowy mediów w formie wolnostojących skrzynek i szafek lub innych, sąsiadujących ze sobą, planuj tak by były jednej wysokości lub w maksymalnie zbliżonej wielkości. O ile warunki techniczne pozwolą, zgrupuj je w mało wyeksponowanym miejscu; rozważ skrzynki chowane w gruncie.

  2. Na skrzynki zastosuj kolor jasnej szarości (RAL 7035 lub RAL 7038). Każdą skrzynkę należy oznaczyć w prawym górnym rogu trwałą naklejką (lub w innej wizualnej formie), zawierającą informację umożliwiającą identyfikację właściciela lub przeznaczenia urządzenia. Jeżeli skrzynki są wbudowane w elewacje można pomalować je w kolorze elewacji lub jej detalu np. Opierzenia. (np.: skrzynka gazowa nie musi być żółta, można pomalować ją na dowolny niejaskrawy kolor, musi być tylko oznaczona literą G lub napisem GAZ).

  3. Dla metalowych barierek, poręczy, słupków ograniczających wjazd na chodnik, itp. stosuj kolor używany w pasie dróg publicznych RAL 7012. Dla tych elementów użytych na terenie zieleńców i parków, zastosuj RAL 7016.

  4. Do ewentualnego oznaczenie kontrastowego słupków lub barier odgradzających wykorzystaj białą folię odblaskową (o szerokości 10 cm, mocowanej 30 cm od górnej krawędzi słupka).


Wersja poprawna / wersja niepoprawna

(przesuń suwak, aby porównać)


ikona