Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
Poradnik dobrych praktyk remontowych

Ogrodzenia dla zabudowy wielorodzinnej lub jednorodzinnej

Ogrodzenia dla zabudowy wielorodzinnej lub jednorodzinnej ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 36-37)

Ogrodzenia dla zabudowy wielorodzinnej:


  1. Nie dopuść do grodzenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Możesz zaproponować rozgraniczenie terenu żywopłotem lub innymi nasadzeniami gatunków rodzimych.

  2. Dopasuj wysokość ogrodzenia do funkcji. Dla placów zabaw i wybiegów dla psów stosuj niskie; dla boisk i innych obiektów sportowych stosuj wyższe ogrodzenia lecz lekkie i ażurowe.

  3. Wokół przedogródków wydzielonych dla lokali w parterze stosuj ogrodzenia nie większe niż 1.5 m. Stosuj jedną technologię, materiał i styl ogrodzenia dla jednego budynku lub grupy budynków o jednej stylistyce i kolorystyce.

  4. Nigdy nie stosuj grodzenia przejść w istniejących ciągach komunikacyjnych.


Ogrodzenia dla zabudowy jednorodzinnej:

  1. Stosuj ogrodzenia w takiej samej lub zbliżonej formie i kolorze dla nieruchomości usytuowanych na obszarach o jednolitej formie zagospodarowania.

  2. Zadbaj by ogrodzenie było lekkie, ażurowe minimalnie w 50%, ewentualnie z podmurówką do 1 m wysokości, w kolorystyce i z materiałów korespondujących z elewacją budynku; w wyjątkowych przypadkach możesz zastosować inne rozwiązania ogrodzeń pod warunkiem uzasadnienia historycznego lub technicznego wynikającego ze specyficznej lokalizacji inwestycji.

  3. Mury oporowe wykonaj z naturalnych materiałów budowlanych (beton, kamień, dopuszcza się stosowanie prefabrykatów betonowych) a ich forma i kolorystyka powinny harmonizować z kontekstem przestrzennym oraz być spójne dla poszczególnych dzielnic Miasta.

  4. Najlepiej zastosuj ogrodzenia w formie żywopłotów lub innych nasadzeń; skorzystaj z gatunków rodzimych.


Wersja poprawna / wersja niepoprawna

(przesuń suwak, aby porównać)


ikona