Społeczeństwo

Nowe inwestycje w Eko Dolinie – z korzyścią dla mieszkańców

Eko Dolina planuje nowe inwestycje (fot. materiały prasowe Eko Doliny)

Eko Dolina planuje nowe inwestycje (fot. materiały prasowe Eko Doliny)

Oprócz realizacji stałych działań, jakie mają na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych, Eko Dolina planuje inwestycje, które długofalowo przyczynią się do poprawy sytuacji i zmniejszenia odorowości. To budowa instalacji przetwarzania bioodpadów oraz kompostowni tunelowej. Spółka nie zapomina też o mieszkańcach korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – w planach jest budowa nowego takiego miejsca. Łączny koszt obu inwestycji to prawie 120 mln zł.  


Eko Dolina cały czas prowadzi działania organizacyjne i inwestycyjne, które mają na celu ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów. Spółka zmniejszyła obszar, na którym są składowane odpady, a swoje prace uzależnia między innymi od warunków atmosferycznych.  

– Uważnie śledzimy prognozę pogody. Przy niesprzyjających warunkach rezygnujemy z przerzucania pryzm z kompostem. Gdy temperatura powietrza wzrasta, stosujemy specjalne opryski preparatem dezodoryzującym – mówi Izabela Erecińska, prezes zarządu Eko Doliny.  

Wiosną spółka planuje pokrycie kwatery specjalną pianą, która ograniczy uciążliwości zapachowe i zmniejszy wnikanie wód opadowych. Planowane jest również częściowe zadaszenie placu kompostowni odpadów zielonych. To działanie ograniczy nieprzyjemne zapachy kompostu i zmniejszy zawilgocenie pryzm wodami opadowymi. 

Instalacja przetwarzania bioodpadów i kompostownia tunelowa 


Budowa instalacji przetwarzania bioodpadów w procesie suchej fermentacji oraz kompostowni tunelowej ma rozpocząć się w ostatnim kwartale 2024 roku. A jej uruchomienie jest planowane na pierwszy kwartał 2027 roku.  

Oba obiekty będą przetwarzać głównie odpady biodegradowalne (kuchenne i zielone), a wszystkie prace związane z fermentacją będą odbywać się pod dachem, w zamkniętej hali. To kolejne działania, które ograniczą nieprzyjemne zapachy. W efekcie powstaną nawozy wspomagające uprawę roślin o dużej zawartości substancji odżywczych.  

Szacuje się, że koszt realizacji tej inwestycji wyniesie około 114 mln zł. Spółka wystąpiła o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nowy PSZOK – będzie wygodniej 


W czerwcu 2024 roku rozpocznie się budowa nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gdyni, Redy i gminy Wejherowo

Inwestycja ma zapewnić łatwy, wygodny i bezpieczny dostęp do miejsca, gdzie można przekazać odpady. Po uruchomieniu nowego PSZOK-u mieszkańcy nie będą musieli oczekiwać w kolejce do wagi, aby przywieźć odpady. 

W nowym PSZOK-u będą przyjmowane surowce wtórne zbierane selektywnie, elektroodpady, odpady niebezpieczne oraz inne odpady, których nie można wyrzucać do pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych. Ponadto mieszkańcy będą mogli tam kupić kompost. 

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 5,3 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania  od NFOŚiGW wyniesie około 73% kosztów kwalifikowanych

Zakończenie prac jest planowane jesienią 2025 roku

O spółce Eko Dolina


Spółka Eko Dolina to zakład komunalny zajmujący się gospodarką odpadami, w tym ich bezpieczną utylizacją.

Eko Dolina rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady od blisko pół miliona mieszkańców Gdyni, gminy Wejherowo, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa oraz gmin Luzino, Szemud, Kosakowo.

Na terenie zakładu jest wytwarzany w procesie kompostowania biomasy certyfikowany nawóz organiczny o szerokim zastosowaniu. Mieszkańcy mogą go zakupić.

Jednym z obszarów działalności zakładu jest również aktywność proekologiczna obejmująca inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców, które skupiają się na potrzebie i właściwej segregacji odpadów.


źródło: materiały prasowe Eko Doliny/ inntu.pl

  • ikonaOpublikowano: 02.04.2024 14:57
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.04.2024 15:21
  • ikonaZmodyfikował: Agata Grzegorczyk
ikona