Społeczeństwo

Tomasz Augustyniak wiceprezydentem Gdyni

na zdjęciu uśmiechnięci kobieta w niebieskiej sukience i elegancki mężczyzna

Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek i nowo powołany wiceprezydent Tomasz Augustyniak (fot. Magdalena Czernek)

Tomasz Augustyniak dołączył do zespołu gdyńskich samorządowców. We wtorek, 18 czerwca został powołany na stanowisko wiceprezydenta Gdyni. Będzie odpowiedzialny za szeroko pojęte sprawy społeczne, kwestie związane z ochroną zdrowia czy sportem.

We wtorek, 18 czerwca Tomasz Augustyniak oficjalnie został nowym wiceprezydentem Gdyni. Odebrał powołanie od prezydent Aleksandry Kosiorek i złożył ślubowanie.

– Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania – brzmiały słowa roty.

Nowy  powołany wiceprezydent  zajmie się szeroko pojętymi sprawami społecznymi, a także kwestiami związanymi z ochroną zdrowia czy sportem. 

– Trzeci wiceprezydent – Tomasz Augustyniak – dołącza do naszego zespołu. Czekaliśmy bardzo cierpliwie. Powiem tak – pracy jest dużo. Dzisiaj wręczam zakres obowiązków. Gratuluję serdecznie. Witam w zespole – powiedziała prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.Nowego wiceprezydenta powitali też członkowie Kolegium Prezydenta – wiceprezydenci Oktawia Gorzeńska i Bartłomiej Austen oraz Łukasz Kobus – sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

Wiceprezydent Tomasz Augustyniak stawia na otwartość, optymalizację pracy oraz partycypację. Chcę też dostosowywać politykę zdrowotną i społeczną miasta do zmieniających się potrzeb.

– Będzie racjonalnie – bez rewolucji, uprzedzeń i w dialogu z wszystkimi zainteresowanymi. W kontekście spraw społecznych oraz zdrowia Gdynia od lat realizuje bardzo zwartą i konsekwentną politykę. W moim odczuciu te obszary to niewątpliwie jedna z mocniejszych stron naszego samorządu na przestrzeni ostatnich lat. Jednak należy tę politykę intensywniej dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim demografię, zmniejszającą się liczbę mieszkańców czy potrzebę przyciągania nowych osób chcących zamieszkać w Gdyni. Potrzeby zdrowotne gdynian – szczególnie w zakresie, jaki mieści się w kompetencjach gminy – na przestrzeni ostatnich kilku lat istotnie się zmieniają. Ponadto plan działania na najbliższy czas musi oddawać wolę mieszkańców wyartykułowaną w trakcie ostatnich wyborów samorządowych. Mieszkańcy Gdyni wskazali bardzo dobitnie, czego oczekują od władz ich miasta. A oczekują optymalizacji i zwiększenia efektywności struktur Urzędu Miasta i instytucji miejskich, większej otwartości, dialogu i transparentności. Bardzo wyraźne są także oczekiwania faktycznego, a nie tylko deklarowanego rozwoju narzędzi partycypacyjnych – mówi Tomasz Augustyniak, wiceprezydent Gdyni.

Tomasz Augustyniak jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studium doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe studia z zakresu zarządzania i prawa w ochronie zdrowia, higieny i epidemiologii oraz prawa pracy. Uzyskał też dyplomy ukończenia studiów Master of Bussines Administration in Healthcare Management Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Executive MBA z zarządzania w ochronie zdrowia, które organizowały Collegium Prometricum oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Wcześniej był m.in. przedsiębiorcą, pracownikiem Państwowej Inspekcji Handlowej w Gdańsku, a także szkoleniowcem. Przez blisko 14 lat zawodowo związany z Państwową Inspekcją Sanitarną. W latach 2015-2021 pełnił funkcję pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Był również zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie zajmował się m.in. nadzorem właścicielskim nad podmiotami leczniczymi. Od 2022 roku piastował funkcję prezesa zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Realizuje się również, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zagadnień prawnych, szeroko pojętej organizacji ochrony zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego we współpracy m.in. z uniwersytetami WSB Merito (dawne Wyższe Szkoły Bankowe), Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku czy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W ostatnich latach współpracował także z organizacjami gospodarczymi, m.in. z Business Centre Clubem, jako ekspert z zakresu ochrony zdrowia i spraw sanitarno-epidemiologicznych oraz z Pracodawcami Pomorza, koordynując forum ochrony zdrowia.

Żonaty. Ma syna. Interesuje się klasyczną motoryzacją oraz numizmatyką. Wolny czas spędza, podróżując campervanem oraz biegając.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 18.06.2024 13:19
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.06.2024 15:45
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Zobacz także