Boisko do siatkówki

Boisko sportowe – ul. Dedala

Adres: Gdynia, ul. Dedala 8a 10