Wpisz nazwę ulicy:

2. Basen Pływacki Akademii Marynarki Wojennej

81-103 Gdynia, ul. Komandora Grudzińskiego 1

...

3. Basen Pływacki Uniwersytetu Morskiego

81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3

...

4. Basen przy Szkole Podstawowej nr 39

81-153 Gdynia, ul. Unruga 88

...

6. Centrum Sportowe "u Jezuitów"

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35

...

9. Relaxcenter Hotel Mercure Gdynia Centrum

81-377 Gdynia, ul. Armii Krajowej 22

...