Boisko do siatkówki

Boisko wielofunkcyjne - ul. Radosna

Adres: Gdynia, Radosna