2014

Zaproszenie na I sesję Rady Miasta Gdyni

Informujemy, że I sesja Rady Miasta Gdyni 7. kadencji odbędzie się w poniedziałek 1 grudnia 2014r., o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (sala 105, I piętro).
 
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku, porządek posiedzenia przewiduje:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem, obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór zastępcy Przewodniczącego.
6. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
7. Zakończenie obrad Sesji.