2015

Porozumienie Gdynia-Dunkierka - zaproszenie na uroczystość

W piątek 29 maja br., prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i przedstawiciele francuskiej Dunkierki podpiszą deklarację i program współpracy obu miast na lata 2015-2020, który ma na celu rozwój partnerstwa oraz realizację wspólnych działań w dziedzinie współpracy gospodarczej, kultury, edukacji, spraw społecznych, sportu i turystyki. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w UM Gdyni, przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (sala 112, Ip.)
 
Na spotkaniu podsumowana zostanie dwuletnia współpraca z Dunkierką przy projekcie realizowanym przez Gdyńskie Centrum Sportu: Projekt Sport Evolution w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Comenius Regio. Omówiony zostanie także program współpracy miast na najbliższych 5 lat.
 
Następnie przedstawiciele GCS podsumują dotychczasowe kontakty w zakresie sportu nawiązane pomiędzy klubami, stowarzyszeniami oraz instytucjami z obu miast oraz przedstawią plany na przyszłość, nowe projekty i inicjatywy.

Kontakt dla mediów: Marek Łucyk, dyrektor GCS, tel. 601 613 613.