2015

W czwartek V, nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdyni

W czwartek  29 stycznia br., Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - przewodniczący Rady Miasta Gdyni zwołał sesję nadzwyczajną. Posiedzenie odbędzie się o godz. 16.30 w sali 105 .

Porządek obrad przewiduje głosowanie projektu uchwały w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.


Porządek obraz o projekt uchwały dostępny jest na stronie http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8146_.html