Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim Uwaga! Od 13 marca rząd wprowadza nowe obostrzenia w województwie pomorskim
2015

Zaproszenie na galę 25-lecia gdyńskiego samorządu

We wtorek, 26 maja o godz. 17.00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98), w przededniu 25. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów samorządowych, spotkają się radni Gdyni wszystkich siedmiu kadencji: począwszy od tych, wybranych 27 maja 1990 roku, aż po tych aktualnie zasiadających w ławach radnych.
 
Spotkają się ci, którzy zaczynali niemalże od zera rozwiązywanie fundamentalnych miejskich problemów, z tymi, którzy obecnie dbają o jak najwyższą jakość życia gdynian. Będzie to zapewne pierwsza od lat okazja do spotkania Wojciecha Szczurka z jego swego czasu największym przeciwnikiem politycznym, Jarosławem Duszewskim i pewnie jedyny moment gdy w jednym miejscu spotkają się wszyscy dotychczasowi przewodniczący Rady Miasta Gdyni. Będzie to okazja do podziękowania wszystkim osobom, które posiadając demokratyczny mandat, angażowały się w życie Gdyni i decyzje samorządu, niezależnie od poglądów politycznych czy długości pracy w radzie.
 
Wszystkie te osoby (a w przypadku 20 osób już nieżyjących - ich rodziny) otrzymają specjalnie wybite na tę okazję medale 25-lecia samorządu Gdyni, a także po raz pierwszy obejrzą przygotowany przez znaną gdyńską dziennikarkę i autorkę publikacji, Małgorzatę Sokołowską, film o 25-leciu samorządu gdyńskiego. Będzie to także okazja do międzypokoleniowych i międzykadencyjnych spotkań radnych Gdyni. Została również przygotowana specjalna publikacja książkowa, zawierająca szereg skrupulatnie zgromadzonych informacji o gdyńskiej radzie miasta wszystkich kadencji, jej decyzjach, uchwalonych rezolucjach. Publikacja zawiera także biogramy wszystkich gdyńskich samorządowców od 1990 roku do dnia dzisiejszego, zarówno tych, którzy pełnili tę funkcję kilka miesięcy, rok, kadencję czy siedem, zarówno tych, którzy obejmowali mandat bezpośrednio w wyniku wyborów, jak również tych, którzy obejmowali go w wyniku rezygnacji z mandatu innej osoby. Historia tych zmian, życiorysy tych osób, wyniki poszczególnych wyborów to również historia naszego miasta.

Uroczystą Galę 25-lecia gdyńskiego samorządu poprowadzi obecny Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, zasiadający w jej ławach piątą już kadencję, Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

25 lat gdyńskiego samorządu, to 7 kadencji rady: 3 pierwsze 50-osobowe i 4 kolejne, gdy mieszkańcy wybierali radę w dwudziestoośmioosobowym składzie. To reprezentanci Komitetów Obywatelskich, Gdyńskiej Inicjatywy Samorządowej, Unii Wolności, AWS, Konwencji Gdyńskiej, Naprzód Gdynio!, SLD, Samorządności oraz radni niezależni. To osoby, dla których sala rady miasta była startem do działalności do urzędach centralnych (Tadeusz Aziewicz), sejmiku samorządowym (Lech Żurek, Andrzej Bartnicki), parlamencie (Tadeusz Aziewicz, Andrzej Różański), czy uczelniach wyższych. To także 20 osób, które niestety, nie żyją, wśród nich prezydent Gdyni Franciszka Cegielska, czy wiceprezydenci Maciej Brzeski i Henryk Majkowski. W gronie gdyńskich radnych byli także m.in. Władysław Kozakiewicz - mistrz olimpijski w skoku o tyczce, znani przedsiębiorcy Janusz Leksztoń, Krzysztof Mielewczyk, Karol Hebanowski - obecny właściciel "Cyganerii" i klubu muzycznego "Ucho", Andrzej Boczek - obecnie prowadzący działalność deweloperską, czy Zbigniew Koriat - ostatni Prezydent Gdyni przed demokratycznymi wyborami ale także Adam Gotner - jeden z uczestników wydarzeń Grudnia ‘70. 
 
Przez salę rady miasta przewinęły się (choć nigdy naraz) i rodzeństwa (Jacek Milewski, Danuta Styk), małżeństwa (Łukasz Cichowski, Mariola Śrubarczyk-Cichowska), a pracujący w RM I kadencji Jan Schmidt pewnie nie spodziewał się, że 16 lat później aktywność w radzie podejmie jego późniejszy zięć, Marcin Horała. Zapewne także Stanisław Szwabski, obejmując mandat radnego w 1990 roku nie liczył na to, że 25 lat później, będzie jedynym radnym sprawującym nieprzerwanie tę funkcję przez 7 kadencji.