2015

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W piątek 6 listopada br. o godzinie 11.00 przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni (ul. Wolności 22B) odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej działania antykomunistycznych młodzieżowych organizacji: Bojowo-Dywersyjnej „Orlęta" oraz Sprzysiężenie Młodzieżowe.
 
Ich członkowie w latach 1948-1950 przeciwstawiali się dominacji ZSRR i prowadzili walkę o suwerenną Polskę. Swoją działalność prowadzili w II LO, którego obecna siedziba znajduje się właśnie przy ul. Wolności 22.

Historia walki między Polską a Związkiem Radzieckim, między narodem polskim i najeźdźcą sowieckim, rozpoczęła się 17 września 1939 roku. Społeczeństwo stawiało opór działaniom zmierzającym do narzucenia Polsce komunistycznego systemu władzy i dominacji politycznej Związku Radzieckiego. Już w pierwszych miesiącach po wojnie powstały na terenie naszego kraju setki organizacji młodzieżowych, ich działalność skierowana była przeciwko panującemu wówczas w Polsce totalitaryzmowi komunistycznemu i sowietyzacji kraju. Zorganizowana konspiracja niepodległościowa w Gdyni i na Pomorzu w latach 1945-1956 skupiała w swoich szeregach kilka tysięcy członków. Przede wszystkim była to młodzież. Często piętnastoletnie dziewczęta i chłopcy skazywani byli na wieloletnie kary więzienia za umiłowanie wolnej, niepodległej Ojczyzny.

Jednym z obowiązków współczesnych pokoleń Polaków jest pamięć o tamtych młodych ludziach, dla których najwyższymi wartościami były patriotyzm, honor i godność.
 
Udział w uroczystości wezmą:
- prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
- przedstawiciel „Orląt"  Zbigniew Szczurek,
- przedstawiciel Sprzysiężenie Młodzieżowe Władysław Skubek
- dyrektor ZSO nr 2 Elżbieta Zaręba
 
Kontakt do mediów:
Dominika Zabrocka, kierownik Biura Prezydenta, tel.: 58 668 83 86, e-mail: d.zabrocka@gdynia.pl