2016

Bądź bezpieczny na drodze – zaproszenie na debatę

Komenda Miejska Policji w Gdyni zaprasza na debatę społeczną pt. „Bądź bezpieczny na drodze" poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdyni.


Głównym motywem prezentacji oraz dyskusji będzie ochrona pieszych oraz rowerzystów - tych, których znawcy zagadnienia określają mianem „niechronionych na drodze". Wśród ekspertów zabierających głos w debacie znajdą się uznane autorytety z zakresu bezpieczeństwa oraz ratownictwa drogowego.


Formuła Debaty ma otwarty charakter, do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy zainteresowani drogowym bezpieczeństwem. Debata odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7.


PROGRAM DEBATY:

10:00 -10:15 Otwarcie Debaty

10:15 -11:30 „Z pomocą zdążyć na czas".

dr nauk. med. med. Adam Pietrzak - ekspert z zakresu medycyny ratunkowej
dr Marek Rutka - WSAiB - społeczny ratownik drogowy
Charakterystyka obrażeń niechronionych uczestników ruchu drogowego, procedury postępowania świadków i osób postronnych na miejscu wypadku, przed przybyciem służb ratunkowych.

11:30 - 11:45 „Symulacja wypadku drogowego"

KM PSP w Gdyni / KMP w Gdyni
Praktyczne działania na miejscu zdarzenia zawodowych służb ratunkowych

11:45 - 12:10 przerwa

12:15-13:30 „To był wypadek"

insp. Marek Konkolewski - Biuro Ruchu Drogowego KGP
mgr inż. Wojciech Pasieczny - wiceprezes fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, biegły z zakresu ruchu drogowego
Przyczyny i następstwa wypadków drogowych z udziałem pieszych, regulacje prawne, prawa i obowiązki zmotoryzowanych i pieszych w ruchu drogowym.

13:30 - 13:45 Prezentacja sprzętu ratunkowego AED

13:50 - 14:40 „Drogi do bezpieczeństwa"

dr Maciej Dębski - Wydział Nauk Społecznych UG / Fundacja Dbam o mój zasięg
„W ruchu drogowym jestem off line"
mgr inż. Artur Ryś - Katedra Inżynierii Drogowej PG „Ocena bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w ujęciu ochrony pieszych"
Praktyczne wykorzystanie naukowych osiągnięć na rzecz budowy bezpiecznej infrastruktury drogowej.

14:45 - 15:00 Podsumowanie i zakończenie Debaty.