2016

Posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. organizują  posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM, które odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2016 roku w Gdyni. Obrady odbędą się w Hotelu Mercure Gdynia Centrum.

Obrady rozpoczną się we wtorek o godz.10.30. W programie przewidziano ponadto następujące zagadnienia:
•Przegląd aktualnych doświadczeń w zakresie eksploatacji autobusów niskoemisyjnych,
•Problematyka przygotowania dokumentacji zakupowej dla autobusów niskoemisyjnych,
•Alternatywne sposoby pozyskiwania i odnowy taboru komunikacyjnego,
•Autobusy miejskie małej pojemności (poniżej 10 m).

W drugim dniu obrad Komisji przewidziana jest również wizyta techniczna na zajezdni PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
Goście będą mieli również okazję poznać nasze miasto, podczas specjalnie przygotowanej dla nich wycieczki z przewodnikami z Muzeum Miasta Gdyni.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej to branżowa organizacja , której członkami są przewoźnicy i organizatorzy przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie zrzeszonych w Izbie jest ponad 210 członków. Na gdyńskim posiedzeniu Komisji Taboru Autobusowego spodziewamy się około 100 uczestników.

Kontakt:
Lech Żurek, Prezes PKA Sp. z o.o., tel.: 501 266 882.