Komunikaty dla mediów

10 nowych czujników powietrza do końca lipca

proponowane lokalizacje 10 nowych czujników powietrza w Gdyni

proponowane lokalizacje 10 nowych czujników powietrza w Gdyni

Do końca lipca pojawi się w Gdyni 10 nowych czujników jakości powietrza. Lokalizacje wskazane na mapie są na razie propozycją. Każdy gdynianin może zgłosić do nich uwagi. Wydział Środowiska UM Gdyni czeka na nie do 28 maja.
 
Miejsca wskazane na mapie nie zostały wybrane przypadkowo. Przede wszystkim zostały zaplanowane w miejscach, w których nie ma stacji monitoringu środowiska Fundacji ARMAAG. W każdym proponowanym miejscu zapewnione jest zasilanie i transfer danych. Zaproponowane lokalizacje objęły różne dzielnice Gdyni, a same czujniki mają znalaźć się pośrodku terenów najgęściej zamieszkałych. Spośród 10 miejsc, w ośmiu przypadkach miasto proponuje, aby czujniki zamontować tam, gdzie są syreny alarmowe miejskiego systemu powiadamiania ratunkowego, a w Babich Dołach i Demptowie na budynkach oświatowych.

 

Każdy, kto chciałby zgłosić zmianę lokalizacji czujnika, może do 28 maja przesłać swoją propozycję na adres e- mailowy: wydz.srodowiska@gdynia.pl, przy czym propozycja powinna zawierać rzeczowe i zwięzłe uzasadnienie, dlaczego w tym, a nie w innym miejscu należy umieścić czujnik. Trzeba jednocześnie pamiętać, że proponując inną lokalizację niż wskazana na mapie musimy wskazać, skąd ma zostać zabrany. Do końca maja zostaną ostatecznie wybrane miejsca montażu nowych czujników. Montaż zakończy się do końca lipca.
 
Jakość powietrza jest w Gdyni dobra i bardzo dobra, ale dobrze rozumiemy potrzebę naszych mieszkańców, by móc w każdej chwili sprawdzić  jakość powietrza w swojej najbliższej okolicy. Uzupełnienie obecnie działającej sieci czujników fundacji „Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” było naszym zamiarem już od jakiegoś czasu. Bardzo zależało nam na tym, by kupić czujniki w pełni sprawdzone i dające miarodajne odczyty. Właśnie kończą się testy takich czujników, które zostały zaprojektowane przez specjalistów w ramach projektu e-pionier finansowanego przez spółkę Excento z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.     

Można się spotkać ze stwierdzeniem, że pomiary dokonywane przez czujniki niskokosztowe nie odbiegają precyzją od tych drogich. Otóż precyzja pomiarów takich czujników jest rzeczywiście imponująca, ale trzeba pamiętać, że precyzja jest parametrem nie tak ważnym, jak ich dokładność. Należy poszukiwać urządzeń, które mają nie tylko dobrą precyzję pomiarową, ale przede wszystkim żądaną dokładność pomiarów (zgodność z metodą referencyjną) – wyjaśnia prof. Jacek Gębicki z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Przede wszystkim czujniki, na które zdecydowała się Gdynia, są sprawdzane przed zamontowaniem i kalibrowane względem stacji referencyjnej. Mierniki mają zaimplementowany, odpowiednio dobrany, indywidualny model matematyczny, pozwalający na niwelowanie wpływu warunków pomiaru na wartość mierzoną. W miernikach zbudowanych w ramach projektu finansowanego przez Excento pracują 4 czujniki (co umożliwia uwzględnianie wzajemnej korelacji pomiędzy czujnikami oraz eliminowanie błędnych wskazań któregoś z czujników). Dodatkowo każdy miernik wyposażony jest w tor pobierania próbki, który zapewnia stabilne warunki pomiarowe dla czujników (co jest niezmiernie ważne w przypadku czujników optycznych). Próbka przed pomiarem jest odpowiednio kondycjonowana, przez co pomiar jest przeprowadzany zawsze w tych samych warunkach. Oczywiście udostępniona jest możliwość transmisji wyników oraz ich prezentacji w formie on-line – dodaje profesor Gębicki.

Szacuje się, że zakup i montaż mierników wraz z wdrożeniem systemu zbierania i prezentacji wyników na stronie internetowej to wydatek około 120 tys. zł.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 14.05.2018 10:15
  • ikona

    Autor: Grażyna Pilarczyk (g.pilarczyk@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 14.05.2018 14:31
  • ikonaZmodyfikował: Grażyna Pilarczyk
ikona

Zobacz także