Komunikaty

Bieg i Marsz Urodzinowy - zmiany w organizacji ruchu

Informujemy, że na czas organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu „Biegu Urodzinowego", w sobotę 21 lutego w godzinach ok. godz. 13.00-16.00 zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice:

- Jerzego Waszyngtona, 
- św. Piotra, 
- Tadeusza Wendy, 
- Bernarda Chrzanowskiego,
- Polska (jezdnia prowadząca ruch w kierunku do Dworca Morskiego), 
- Janka Wiśniewskiego (jezdnia w kierunku do Estakady Kwiatkowskiego),
- Jana z Kolna (całkowite zamknięcie wprowadzone zostanie od skrzyżowania z ul. Wiśniewskiego do 3 Maja, ruch
   pojazdów zostanie dopuszczony na jednym pasie na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z 3 Maja)
- Portowa,
- Plac Kaszubski,
- Świętojańska,
- Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ruch na poszczególnych ulicach będzie sukcesywnie przywracany po opuszczeniu przez uczestników poszczególnych odcinków trasy biegu.

Dodatkowo tego dnia,  w godzinach 6.00-20.00, zamknięta dla ruchu będzie al. Jana Pawła II oraz część Skweru Kościuszki.
W celu zapewnienia bezpiecznego startu zawodów w sobotę 21 lutego zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania pojazdów po prawej stronie al. Jana Pawła II na odcinku od Okrętu Muzeum ORP Błyskawica do skrzyżowania z ul. Waszyngtona - prosimy kierowców o usunięcie pojazdów z ww. fragmentu drogi przed wskazanym terminem.

Mieszkańców obszaru zawierającego się pomiędzy ulicami: Waszyngtona - Św. Piotra -  Portowa - Świętojańska informujemy, że podczas zawodów utrzymana zostanie dostępność dla ruchu pojazdów ul. Żeromskiego, odcinka Skweru Kościuszki przy Płycie Marynarza oraz ul. K.O. Borchardta. Podczas zawodów, powyższą trasą możliwy będzie wyłącznie wyjazd w kierunku Kamiennej Góry.

Wszystkich kierowców prosimy o podporządkowanie się zmienionej organizacji ruchu oraz stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem - funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej Urzędu Miasta Gdynia oraz służbę porządkową organizatora - Gdyńskiego Centrum Sportu.

Dodatkowe informacje o zmianach w trasach i rozkładach jazdy ZKM Gdynia dostępne będą  na stronie  http://www.zkmgdynia.pl/.