Komunikaty dla mediów

Fala z unijną dotacją

Podczas uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie zintegrowanego biletu Gdynię reprezentowała radna miasta Marika Domozych. Na zdjęciu (od lewej): Piotr Borawski - zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Joanna Lech - p. o . dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krzysztof Rudziński - prezes spółki InnoBaltica, Grzegorz Puda - sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ryszard Świlski - wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Marika Domozych - radna Gdyni // fot. materiały prasowe

Podczas uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie zintegrowanego biletu Gdynię reprezentowała radna miasta Marika Domozych. Na zdjęciu (od lewej): Piotr Borawski - zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Joanna Lech - p. o . dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krzysztof Rudziński - prezes spółki InnoBaltica, Grzegorz Puda - sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ryszard Świlski - wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Marika Domozych - radna Gdyni // fot. materiały prasowe

Pomorze jest coraz bliżej wprowadzenia dla całego województwa zintegrowanego biletu, który będzie nosił nazwę Fala. Ma to być jeden z najnowocześniejszych zintegrowanych systemów płacenia za przejazdy transportem publicznym. Projekt, który zakłada jego wdrożenie to: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”. Województwo pomorskie otrzymało na jego realizację 90 milionów unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa w tej sprawie została podpisana we wtorek, 24 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku.

System płacenia za przejazdy transportem publicznym, który ma powstać na Pomorzu, jest potocznie nazywany zintegrowanym biletem. Dofinansowanie na realizację projektu przyznano w sierpniu br. Wtedy lista wybranych przedsięwzięć została zatwierdzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dotacja wynosi ponad 90 milionów złotych, a koszt wdrożenia całego projektu to 106,5 miliona złotych netto.

To dobra wiadomość dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej. Uruchomienie środków unijnych oznacza przyspieszenie w tworzeniu jednego z najnowocześniejszych zintegrowanych systemów płacenia w komunikacji zbiorowej. Da to nową jakość w podróżowaniu nie tylko dla mieszkańców, ale także osób, które odwiedzają nasz region. Powstanie system, w którym nie tylko w łatwy sposób kupimy bilet, ale działać też będzie informacja pasażerska zintegrowana dla całego naszego województwa, planer podróży, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalne oferty łączące opłaty za przejazd z usługami turystycznymi – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

We wtorek, 24 września, podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w branży transportowej w Polsce – targów Trako, które odbywają się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Gdynię podczas uroczystości reprezentowała radna miasta Marika Domozych.

Umowę podpisali Joanna Lech - p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Krzysztof Rudziński - prezes spółki InnoBaltica.

System, który będziemy wdrażać w województwie pomorskim to rewolucja w sposobie myślenia samorządów o integracji biletowej. Po wielu miesiącach uzgodnień i negocjacji udało się znaleźć takie rozwiązanie, które pozwala zebrać na jednej platformie elektronicznej zasady funkcjonowania transportu publicznego dziesięciu największych samorządów naszego regionu. Żaden z organizatorów transportu nie straci swojej autonomii, a równocześnie dzięki elektronicznej integracji będą oni funkcjonowali jak jeden organizm. Istotą platformy zintegrowanych usług mobilności jest fakt, że damy pasażerom wysoko zaawansowane narzędzie, pozwalające na proste i intuicyjne korzystanie z komunikacji miejskiej w całym województwie pomorskim – powiedział Krzysztof Rudziński, prezes spółki InnoBaltica.

Tak naprawdę musimy zaufać beneficjentowi i wierzyć, że ten innowacyjny projekt uda się zrealizować w takim stopniu, w jakim został on opisany – mówił podczas uroczystości Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

fot. materiały prasowe

Zintegrowany bilet

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Przede wszystkim powstanie zaawansowany technologicznie system, który da możliwość podróży po całym województwie na jednym tzw. zintegrowanym bilecie. Ma on umożliwić pasażerowi dokonanie płatności za przejazdy bez konieczności znajomości cen biletów (taryf) obowiązujących na danych trasach i w określonych miastach. Wsiadając do pojazdu i wysiadając z niego, podróżujący będzie musiał jedynie zeskanować swój bilet/kartę na specjalnym walidatorze (kasowniku). Elektroniczne narzędzie samo ustali, jaki to pojazd, do którego przewoźnika należy, jak długo trwała podróż i jaką opłatę trzeba naliczyć.

W systemie znajdą się m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów czy pociągów oraz rozkłady jazdy. Mechanizm będzie zawierał aplikację bilingową, umożliwiającą rozliczanie pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. Istotnym elementem projektu będzie też aplikacja mobilna, dzięki której będzie można zaplanować trasę oraz sprawdzić pełne rozliczenie kosztów przejazdu różnymi środkami lokomocji.  

Unijne dofinansowanie pokryje również koszt wydania 300 tysięcy kart (nośników identyfikacji NFC), zorganizowania około 30 punktów obsługi klienta, przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie oraz zakupu urządzeń walidujących, które zostaną zainstalowane na przystankach kolejowych w województwie pomorskim i na wybranych stacjach sąsiadujących z nami województw, a także w pojazdach komunikacji lokalnej aglomeracji trójmiejskiej oraz w Lęborku, Malborku, Słupsku, Tczewie i Wejherowie.

Nadrzędnymi cechami funkcjonalnymi systemu mają być: łatwość obsługi, intuicyjność, niezawodność i precyzja rozliczeń.

Nowe elementy w przestrzeni publicznej 

Podstawowymi elementami, z jakich na co dzień będą korzystać zarówno pasażerowie, jak i przewoźnicy to urządzenia końcowe (m.in. walidatory) oraz nośniki identyfikacji pasażera.

Walidatory to nowe elementy, które pojawią się w przestrzeni publicznej. Urządzenia te zostaną zamontowane w pojazdach (autobusach, tramwajach i trolejbusach) oraz na przystankach kolejowych na terenie całego województwa pomorskiego.

Do „kasowania” zintegrowanego biletu pasażer będzie używał jednego z czterech nośników identyfikacji. Do wyboru będzie: aplikacja w smartfonie, dedykowana karta, karta kredytowa lub bilet z kodem QR.

Choć duża część obsługi systemu płatności zostanie z założenia przeniesiona na elektroniczne systemy, pomocą pasażerom służyć będą Punkty Obsługi Klienta, które rozlokowane zostaną w największych węzłach komunikacyjnych. W punktach tych każdy pasażer będzie mógł zarówno kupić pojedynczy bilet z kodem QR, jak i pozyskać identyfikator wielokrotnego użytku. Obsługa punktu pomoże w założeniu konta oraz aktywowaniu aplikacji lub karty.

Korzyści nie tylko dla pasażerów

Wprowadzenie systemu zintegrowanego biletu przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Pomorza oraz przewoźników. Pasażerowie będą mieli możliwość swobodnego podróżowania różnymi środkami transportu zbiorowego bez konieczności znajomości cen biletów i posiadania gotówki. Nie będą też musieli tracić czasu na poszukiwanie kasy czy punktu sprzedaży biletów. A to dlatego, że system pozwoli załatwić drogą elektroniczną wszystkie formalności związane z opłatą za podróż.

System nie tylko naliczy i pobierze odpowiednie kwoty, ale – przy spełnieniu określonych warunków – zoptymalizuje też taryfę dostosowując ją do uprawnień danego pasażera, dzięki czemu w wielu przypadkach podróż stanie się tańsza.
Planer podróży to narzędzie, które współdziałając z systemem rozliczeniowym pozwoli pasażerom zaplanować podróż w różnych wariantach, np. biorąc pod uwagę odległość, cenę czy czas. Jego istotnym elementem będą udogodnienia dla osób z niepełnosprawanościami (np. możliwość sprawdzenia bez wychodzenia z domu, który kurs obsługiwany jest przez pojazd niskopodłogowy i jak jest on skomunikowany z kolejnymi kursami o tym standardzie). Funkcjonować też będzie aktualizowana na bieżąco informacja pasażerska on-line.

Wszystko to sprawi, że korzystanie z usług komunikacyjnych stanie się łatwiejsze i sprawi, że transport publiczny będzie bardziej przyjazny dla pasażera.

Natomiast jedna z podstawowych korzyści dla organizatorów transportu to precyzyjne i automatyczne rozliczanie wpływów z biletów. Zakłada się także wzrost efektywności ekonomicznej dopłat do regionalnego transportu oraz zautomatyzowanie i uszczelnienie systemu rozliczania dopłat dla operatorów przewozów z tytułu honorowania ulg ustawowych. Ma to służyć podniesieniu rentowności oraz efektywności oferty komunikacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu autonomicznych taryf poszczególnych organizatorów.

Równocześnie system umożliwi organizatorom i operatorom pozyskiwanie danych statystycznych dotyczących przewozów, co z kolei powinno przełożyć się na optymalizację układu tras komunikacyjnych województwa pomorskiego. Dzięki zintegrowaniu danych możliwe będzie zsynchronizowanie rozkładów jazdy na najważniejszych węzłach komunikacyjnych.

Dane pozyskiwane przez system będą też wykorzystywane do wprowadzania rozwiązań taryfowych, służących zmniejszeniu zatłoczenia na drogach w niektórych obszarach województwa pomorskiego, a także do strategicznego planowania transportu.

Nazwę wybrali mieszkańcy

Nowy system płacenia za bilety nazywa się Fala. Tak zdecydowali mieszkańcy Pomorza, którzy w drodze konkursu wybrali tę nazwę spośród ponad trzech tysięcy nadesłanych propozycji.

Rady największych miast województwa pomorskiego podjęły już uchwały deklarujące przystąpienie do wspólnego systemu poboru opłat, a także uchwały rezerwujące środki finansowe (w ramach wieloletnich prognoz finansowych) na utrzymanie systemu.

Nie tylko POIiŚ

Za realizację projektu odpowiada spółka InnoBaltica będąca podmiotem należącym do województwa pomorskiego, Gdańska i Gdyni, a także do trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spółka InnoBaltica współfinansuje realizację opisywanego celu także z innych źródeł. W ramach projektu Interconnect (program Interreg Południowy Bałtyk) współpracuje z Niemcami, Danią, Litwą, Estonią i Szwecją, aby wypracować taki model płacenia za przejazdy komunikacją publiczną, który pozwoli turystom i biznesmenom ze wszystkich tych krajów na bezproblemowe korzystanie z transportu publicznego w ruchu transgranicznym. Na prace w tym zakresie uzyskano już 6,7 miliona złotych i aktualnie trwają prace pilotażowe nad wdrożeniem rozwiązań technicznych w tym zakresie.

InnoBaltica uzyskała również dofinansowanie z instrumentu finansowego ELENA w kwocie blisko 10 milionów złotych na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu systemu.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 25.09.2019 11:15
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.09.2019 13:02
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także