Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Sprostowania i odpowiedzi

Oświadczenie w sprawie konkursu na zapobieganie cyberprzemocy

W nawiązaniu do wpisu zamieszczonego w social mediach stowarzyszenia „Bryza” w dniu 28 czerwca 2023 roku informujemy, że po raz kolejny mamy do czynienia z dezinformacją stosowaną wielokrotnie w informacjach publikowanych przez tę organizację.


Czy prawdą jest, że zarządzenie nr 6150 w sprawie konkursu na zapobieganie cyberprzemocy opublikowano 4 kwietnia, czyli już po terminie do składania ofert?

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie konkursu (nr 6150/23/VIII/O) wraz z ogłoszeniem o nim zostało podpisane dnia 7 marca 2023. W ślad za tym ogłoszenie o konkursie zostało wprowadzone na platformy zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571), ogłoszenie konkursowe ogłasza się w BIP, siedzibie organu oraz stronie internetowej organu. Zrobiono to 8 marca 2023 r. Ogłoszenie konkursowe opublikowano w następujących miejscach: na stronie BIP, na stronie gdynia.pl, na elektronicznej tablicy ogłoszeń, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oraz na platformie witkac.pl (przeznaczonej do składania ofert przez organizacje pozarządowe). Przytaczany przepis wskazuje, że należy we wspomniany sposób publikować ogłoszenie o konkursie, a nie zarządzenie prezydenta. Samo zarządzenie opublikowano 4 kwietnia w wyszukiwarce zarządzeń. Termin 4 kwietnia, który wskazuje społecznik, to jedynie dzień publikacji samego podpisanego przez prezydenta dokumentu w wyszukiwarce zarządzeń.


Czy oferenci mieli możliwość w jakiś inny sposób zapoznania się z informacją o konkursie przed upłynięciem terminu 30 marca?

Konkurs dotyczący zapobieganiu cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym został ogłoszony 8 marca 2023 roku. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571), ogłoszenie konkursowe ogłasza się w BIP, siedzibie organu oraz stronie internetowej organu. Wszystkie te wymogi zostały spełnione. Ogłoszenia o konkursie pojawiły się na stronie BIP, gdynia.pl, na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz tablicy ogłoszeń w Wydziale Edukacji. Wszystkie ogłoszenia pojawiły się we wspomnianych miejscach 8 marca 2023 roku i były tam umieszczone do 30 marca 2023 roku. Ogłoszenie wraz z zarządzeniem o ogłoszeniu konkursu było dostępne także na platformie witkac.pl również od 8 marca 2023. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę google nazwę „otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym” aby zauważyć, że ogólnopolskie portale takie jak np. ngo.pl, portal dla organizacji pozarządowych, również tego dnia opublikowały wpisy na temat ogłoszenia tego konkursu.

Warto zauważyć, że gdyby oferenci nie mieli możliwości zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym nie wpłynęłyby w tym konkursie cztery oferty od czterech organizacji - Stowarzyszenia „Mentalnie równi” i trzech fundacji „Sport i zabawa”, „Instytut Białowieski” oraz wspomnianej fundacji „Db@am o mój zasięg”.


Czy prawdą jest, że zarządzenie o powołaniu komisji zostało wydane tego samego dnia co zarządzenie o udzieleniu dotacji fundacji „Db@m o mój zasięg”?

Zarządzenie nr 6272 o powołaniu komisji wydano 12 kwietnia 2023, zarządzenie nr 6294 o udzieleniu dotacji fundacji „Db@m o mój zasięg” wydano 18 kwietnia 2023.


Bartosz Bartoszewicz
wiceprezydent Gdyni

  • ikonaOpublikowano: 29.06.2023 12:37
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.06.2023 12:39
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona