Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Sprostowania i odpowiedzi

Sprostowanie informacji przekazywanych przez portal Onet Kobieta

W związku z publikacją artykułu autorstwa Pauliny Zywar pt. „Dodatek «motywacyjny» dla nauczycieli. «Dostałam dziesięć złotych. Dziesięć!»” na stronie Onet.pl, w którym podano nieprawdziwe informacje na temat wysokości dodatków motywacyjnych przyznawanych gdyńskim nauczycielom, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni skierowała sprostowanie do redaktor naczelnej portalu Onet Kobieta – Małgorzaty Ohme.

Szanowna Pani,

W odniesieniu do artykułu Pauliny Zywar pt. „Dodatek «motywacyjny» dla nauczycieli. «Dostałam dziesięć złotych. Dziesięć!»” wyjaśniam, że zawiera nieprawdziwe informacje:
  • 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli jest jasno wskazana w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”, przyjętym przez Radę Miasta Gdyni Uchwałą  nr XVI/525/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami. Kwoty wynikające z jego zapisów są podane w „widełkach” od 60,00 zł do 1 500,00 zł za etat (rozdz. II, par. 3, ust. 1 ww. regulaminu). Co ważne, wysokość dodatku motywacyjnego ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia (rozdz. II, par. 3, ust. 2). Z kolei, w artykule zawarto rażąco nieprawdziwą informację, jakoby był to rząd środków w wysokości od 60,00 zł do 400,00 zł.
  • 2. Zgodnie z zapisami nowego „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” wysokość dodatku motywacyjnego dla Nauczycieli ustalanego  w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, wynosi od 100 zł do 1 750,00 zł za etat. Oznacza to zaangażowanie gigantycznych środków dla Pracowników pedagogicznych gdyńskich placówek oświatowych oraz nowy poziom ich wynagrodzeń z budżetu miasta. Znacząco wrosła również wysokość środków przeznaczonych na dodatki funkcyjne oraz trudne i uciążliwe warunki pracy. Nowoprzyjęta Uchwała Rady Miasta z nowym regulaminem została opublikowana w dniu 9 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po publikacji.
Zatem, działając na mocy art. 31a ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku (Dz.U.z 2018 r., poz.1914), proszę o sprostowanie wyżej wymienionych informacji.

Z poważaniem,
Krystyna Przyborowska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni

  • ikonaOpublikowano: 17.01.2024 11:24
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 17.01.2024 13:51
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona