Sprostowania i odpowiedzi

Sprostowanie informacji przekazywanych przez portal Trójmiasto.pl

W nawiązaniu do publikacji na portalu Trójmiasto.pl z 1 grudnia 2023 r. pod tytułem "Gdynianie przez lata przepłacali za śmieci", przedstawiamy stanowisko skarbniczki miasta Gdyni Aleksandry Mendryk.

Nieprawdą jest, że wypowiedziałam w trakcie komisji takie słowa i nieprawdą jest, że przedmiotowe środki zostały wydatkowane na inne cele. Pan Januszewski nie był obecny ani na komisji budżetowej, na której nota bene nie był poruszany temat, ani na komisji samorządności lokalnej, podczas której wiceprezydent Guć, a nie ja, wypowiadał się w temacie i podczas której obecna była przedstawicielka Bryzy. To, co próbuje powiedzieć czytelnikom Trójmiasta.pl to nawet nie manipulacja, a absurdalne kłamstwo. Wydatkowanie środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na cel inny niż pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie jest możliwe. Nadzoruje to Regionalna Izba Obrachunkowa, która ma wgląd w nasze finanse i która nigdy nie zgłosiła zastrzeżeń w zakresie rozliczania naszego systemu gospodarowania  odpadami.

Aleksandra Mendryk
skarbniczka Miasta Gdyni

ikona