Obserwatorium Zmian

Dyskusje publiczne Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zapraszamy do InfoBoxu na spotkanie z cyklu dyskusji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego Gdyni. 

Grafik dyskusji publicznych w Gdynia InfoBox: 

27 września 2018 roku, godz. 17.00
- dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta, obejmuje obszar o powierzchni 1,68 ha, którego granice przebiegają:
- od północy – wzdłuż ul. J. Kilińskiego,
- od wschodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej,
- od południa – wzdłuż ul. R. Traugutta,
- od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV.

Gdynia InfoBox
OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia

Godziny otwarcia:
PN-PT 10.00-19.00
SOB 11.00-18.00
ND 11.00-16.00
BPP
Informujemy, że dyskusja zaplanowana na 4 października 2018 r., godz. 17.00 (dot. części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej), z przyczyn nieprzewidzianych została ODWOŁANA. Przepraszamy.

W ostatnim czasie odbyły się następujące spotkania:

4 lipca 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego.

28 czerwca 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta.

7 czerwca 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej

11 maja 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. 

26 kwietnia 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury. 

28 marca 2018 roku, godz. 17.00 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej.

22 marca 2018 roku, o godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa.

22 lutego 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad projektowanymi rozwiązaniami przestrzennymi w obszarze objętym granicami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta.

6 lutego 2018 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego.

23 października 2017 roku, godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.

14 września 2017 roku, godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza. - UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu z 31 sierpnia 2017 roku, godz. 17.00.

17 sierpnia 2017 r., godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim, obejmuje Pirs nr 1 na Molu Rybackim, stanowiący ostrogę wychodzącą z Nabrzeża Kutrowego ku południowi w głąb Basenu Prezydenta.

9 sierpnia 2017 r., o godz. 17.00 - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni symbolami: 032 MN2,MW1,MP, 042 MW2,MP oraz 119 KDW-X.  

28.06.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.

27.06.2017 r., o godz. 17.00 – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów.

20 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego.

12 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego.

30 marca 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy – wzdłuż ul. Wielkopolskiej,
- od wschodu – wzdłuż ul. Inżynierskiej,
- od południa i zachodu – wzdłuż: ul. Architektów, przedłużenia na północ ul. Mierniczej, granicy obszaru zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku, ul. Wrocławskiej, do ul. Wielkopolskiej.

8 lutego 2017 roku o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają: 

od zachodu – wzdłuż Potoku Przemysłowego,
od północy – wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej,
od wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej,
od południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej

2 lutego 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej.

30 stycznia 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej.

1 lutego 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni - teren 074 ZPL.

11 stycznia 2017 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego.

7 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej.

1 grudnia 2016 roku, o godzinie 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.

12 października 2016 r., o godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego. Zmiana planu będzie wyłożona do publicznego wglądu w dniach od 30.09 do 20.10. 

5 października 2016 r., o godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów. Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.09 do 17.10. 2016 roku.

20 lipca 2016 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej.

13 lipca 2016 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza.

13 kwietnia 2016 r., godz. 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia.

11 lutego 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej.

4 lutego 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.

1 lutego 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.

28 stycznia 2016 r., o godz. 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej.

30 listopada 2015 r. o godzinie 17.00.  Dyskusja publiczna, której przedmiotem będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej (nr planu 1006), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.11.2015 r. do 14.12.2015 r.

4 listopada 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna na temat rozwiązań przestrzennych przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego. Projekt planu wyłożony będzie do publicznego wglądu w terminie od 30.10 do 20.11.2015 r.

14 października 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.

5 października 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. 

29 września 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej. 

30 lipca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej. Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

28 lipca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda. Plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

30 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Przedmiotem dyskusji był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r.

23 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Przedmiotem dyskusji był projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r.

18 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.

8 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

18 maja 2015 r. o godzinie 17.00. Przedmiot dyskusji: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda (nr planu 1302z), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2015 r. do 22.05.2015 r.

11 maja 2015 r., o godzinie 17.00 Przedmiot dyskusji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (nr planu 0605), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2015 r. do 22.05.2015 r.

14 kwietnia 2015 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dniach 31.03.2015 r. do 22.04.2015 r.

31 marca 2015 r., godz. 17.00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dniach 20.03.2015 r. do 14.04.2015 r.

25 lutego 2015 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie  w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej.

23 lutego 2015 r., godz.16.00 Dyskusja publiczna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli.

18 lutego 2015 r., godz. 16:00 Przedmiot dyskusji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (nr planu 0605), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.02.2015 r. do 26.02.2015 r.

17 lutego 2015 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 13.02.2015 r. do 05.03.2015 r.

7 stycznia 2015 r., godz. 16.00 Przedmiot dyskusji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej (nr planu 1006), wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19.12.2014 r. do 20.01.2015 r.

11 grudnia 2014 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego.

08 grudnia 2014 r., godz. 16.00 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej.