Obserwatorium Zmian

Gdyńscy Doradcy Kariery

Gdyńscy Doradcy Kariery

Gdyńscy Doradcy Kariery

27.12.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Gdynia InfoBox zapraszają uczniów i rodziców na spotkania indywidualne i grupowe z Gdyńskimi Doradcami Kariery, które odbywają się w 1 i 3 poniedziałek miesiąca, w godzinach 12:00 - 18:00.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE z uczniami i ich rodzicami
- badanie predyspozycji i uzdolnień,
- wskazywanie możliwych ścieżek edukacji i późniejszej kariery zawodowej,
- motywowanie do rozwoju,
- informowanie o poszukiwanych zawodach.

SPOTKANIA GRUPOWE dla rodziców uczniów stojących przed wyborem szkoły i przyszłego zawodu
- Aktualne trendy, wymagania pracodawców.
- Zawody przyszłości.
- Jak wspierać dziecko w wyborze przyszłego zawodu.
- Czy i jak realizować marzenia o przyszłości zawodowej młodego człowieka?
- Oferta edukacyjna miasta.

Spotkania są bezpłatne.

Obowiązują ZAPISY:
PUP Gdynia
ul. Kołłątaja 8
tel. 58 621 11 50 w.206
e-mail: gdk@pupgdynia.pl