1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Gdyńskim Kosynierom

  6 września 2011 r. w Gdyni odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej „Gdyńskim Kosynierom".
O godz. 9.45 na skwerze u zbiegu ulic: Morskiej, Zbożowej i Kcyńskiej Marynarka Wojenna wystawi posterunek honorowy.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00. W programie: przemówienia okolicznościowe, odsłonięcie i poświęcenie tablicy, złożenie wiązanek kwiatów i wpisy do księgi pamiątkowej.
Kosynierzy gdyńscy, to oddziały ochotnicze utworzone z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. w Gdyni i na Kępie Oksywskiej. Formacja „kosynierów" zbudowana była na bazie robotników zrzeszonych w lewicowych związkach zawodowych.
W walkach na przedpolu Gdyni podporządkowana I Gdyńskiemu Batalionowi Obrony Narodowej, wzięła udział 1 kompania kosynierów biorąc udział 11 września w boju pod Łężycami. W boju zginęło 3 kosynierów, natomiast 8 było rannych. 12 września kompania brała udział w boju pod Szmeltą jako odwód I Gdyńskiego Batalionu ON.
Wraz z batalionem kosynierzy wycofali się 13 września na Oksywie. W tym czasie kompania była już uzbrojona w broń palną.
W czasie walk na Oksywiu, wzięły udział kompanie ppor. Kąkolewskiego, oraz od 15 września kompania por. Raucha.
Kompanie zostały wzięte do niewoli 18 i 19 września. 

ikona