1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej czwarty odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.

Czy jeżeli wyświetlacz w parkomacie nie działa, muszę zapłacić za parkowanie?
Tak. Parkomat solarny jest zasilany energią słoneczną i jest w stanie „uśpienia" przed przeprowadzeniem transakcji w celu oszczędzenia energii. Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany). W stanie czuwania na ekranie parkomatu elektrycznego Galexio wyświetlany jest wygaszasz ekranu.
W sytuacji nieczynnego parkomatu należy uiścić opłatę w sąsiednim parkomacie np. po drugiej stronie ulicy. Należy również zgłosić ten fakt do BOSPP tel. 58 76 44 022 23 podając lokalizację urządzenia lub jego numer, markę samochodu i numer rejestracyjny.
W parkomatach solarnych numer umieszczony jest w prawym dolnym rogu okienka z instrukcją obsługi. W parkomatach elektrycznych na skośnym zadaszeniu nad ekranem.
Telefoniczne zgłoszenie do BOSPP zabezpieczy kierowcę przed płaceniem opłaty dodatkowej. Jeżeli mimo zgłoszenia kierowca znajdzie za swoją wycieraczką wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, powinien zwrócić się do BOSPP z prośbą o jej anulowanie.
Zapłaciłem za godzinę parkowania, a następnie, po wszystkim, uświadomiłem sobie, że potrzebuję dwóch godzin. Czy mogę od razu zapłacić za kolejne godziny?
Nie, czas nie kumuluje się nowymi biletami, czas liczony jest od początku każdej nowej transakcji. Należy poczekać do zakończenia pierwszego okresu parkowania, a następnie uiścić nową opłatę w parkomacie.
Na jaki czas można wykupić jednorazowy bilet?
Jednorazowy bilet można wykupić maksymalnie za 96 zł.tj na 5 dni parkowania. Czas parkowania liczony jest nie według doby, ale w/g godzin działania strefy.
Kto jest uprawniony do otrzymania karty parkingowej?
Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• orzeczenia o stopniu tej niepełnosprawności,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.
Kto jest uprawniony do korzystania z karty parkingowej?
Właścicielem karty parkingowej jest osoba niepełnosprawna, której imię i nazwisko, zdjęcie i własnoręczny podpis widnieje na drugiej stronie karty.
Może z niej bezpośrednio korzystać oczywiście tylko wtedy, gdy ma prawo jazdy. Jednak nie tylko ona. Uprawniony jest do tego także kierowca właściciela karty, tylko wtedy, gdy uprawnioną osobę przewozi. 

ikona