1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Ciepło dla organizacji pozarządowych

Trzy gdyńskie oraz jedna organizacja pozarządowa z Rumi, które zostały wyróżnione przez spółkę Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. w ramach trzeciej edycji akcji „Podaj dalej ciepło", otrzymały 16 stycznia symboliczne czeki. Wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł na pokrycie rachunków za ciepło otrzymało siedem organizacji: po trzy z Gdyni i Gdańska oraz jedna z Rumi.

Wiceprezydent Gdyni Michał Guć, dyrektor handlu i rozwoju Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Elżbieta Kowalewska, zastępca burmistrza Rumi Marcin Fuchs, fot.: Michał Kowalski

Gdyńskie organizacje, które otrzymały dofinansowanie to:
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - prowadzi Ośrodek Wczesnej Interwencji, w ramach którego wspiera dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny. Działania pracowników ośrodka umożliwiają rozwój objętych pomocą dzieci lub zapobiegają powstawaniu nieprawidłowości w rozwoju, a także przygotowują je do pełnienia różnych ról społecznych.
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - na terenie Gdyni prowadzi szeroką działalność w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Uczestnicy zajęć uczeni są wykonywania różnorodnych czynności życiowych, które ułatwiają ich funkcjonowanie w środowisku domowym i społeczności lokalnej.
- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" - realizuje działania, których celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin, w których pojawiają się problemy opiekuńczo-wychowawcze. Organizacja prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, warsztaty środowiskowe oraz psychologiczno-pedagogiczny punkt konsultacyjny. Od 2008 r. realizowany jest projekt integrujący trzy pokolenia, promujący edukację przez całe życie oraz przeciwdziałanie negatywnym stereotypom odnoszącym się do wieku i wzajemnych uprzedzeń międzypokoleniowych. 

Fot. Michał Kowalski

ikona