Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Gdyńskie szkoły ponadgimnazjalne wśród najlepszych w Polsce

Ranking najlepszych liceów i techników w Polsce ogłosiły 10 stycznia 2012 r. w Warszawie miesięcznik „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita". To profesjonalnie przygotowany ranking z czytelnie określoną metodologią liczenia punktów i kryteriów dopuszczających do udziału w nim. Uwzględnia wyniki olimpiad przedmiotowych, wyniki egzaminów maturalnych, a w przypadku techników po raz pierwszy także wyniki egzaminów zawodowych.
Imponujący sukces odniosły gdyńskie szkoły, gdyż wśród liceów 4. miejsce w Polsce uzyskało III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP, a wśród techników 8. miejsce w Polsce zajęło Technikum Hotelarskie. Są to także najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w swoich kategoriach w województwie pomorskim.
Podczas uroczystości w Warszawie w imieniu III LO dyplom odebrał dyrektor pan Wiesław Kosakowski, a pani dyrektor Bogusława Flisykowska dyplom dla Technikum Hotelarskiego.
Warto podkreślić, że Gdynia wśród miast nie wojewódzkich należy do wyjątków, gdyż zarówno wśród liceów, jak i techników prowadzi szkoły, które są najwyżej oceniane i znajdują się w gronie 8 najlepszych szkół w Polsce.
Świetne wyniki zeszłorocznej matury, a szczególnie bardzo dobry rezultat egzaminu pisemnego z matematyki: w Gdyni średnia to 58 p., gdy wynik średni ogólnopolski wyniósł 48 p., potwierdził ranking, w którym odnaleźć można 9 gdyńskich liceów i 6 techników, co oznacza, że większość gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych znalazła się w ogólnopolskim rankingu.
Wśród liceów obok III LO są również:
VI LO im. Wacława Sierpińskiego (2 miejsce w woj.);
I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza (6 miejsce w woj.);
Katolickie LO im. Jana Pawła II (7 miejsce w woj.);
II LO im. Adama Mickiewicza (10 miejsce w woj.);
Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. St. Kostki;
X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej;
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika;
IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Natomiast najlepsze technika w naszym województwie to:
Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych (1 miejsce w woj.);
Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych (2 miejsce w woj.);
Technikum Transportowe;
Technikum w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych;
Technikum w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych;
Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych.
Gdyńskie szkoły ponadgimnazjalne należą do grona najlepszych w Polsce i w naszym województwie. Gratulujemy wszystkim szkołom, dyrektorom, nauczycielom i uczniom, a także rodzicom uczniów i cieszymy się, że tworzony przez samorząd przy współpracy z dyrektorami i nauczycielami gdyński standard edukacyjny owocuje wspaniałymi wynikami.  

ikona