1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Prawie wszystko o rencie socjalnej

AKADEMIA PRAWA „Lex specialis" działająca przy Centrum Integracja w Gdyni zaprasza na bezpłatne szkolenie „(Prawie) wszystko o rencie socjalnej".
Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych ubiegających się oraz pobierających świadczenie. Podczas spotkania uzyskać będzie można odpowiedź na wiele pytań m.in.:
- W jaki sposób wypełnić formularz wniosku o rentę?
- Komu przysługuje renta?
- Jak funkcjonuje system orzecznictwa oraz w jaki sposób odwołać się od decyzji ZUS?
- Czy orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji do pracy to zakaz podejmowania pracy?
- Jaka jest istota świadczenia?
- Jakie są podobieństwa i różnice między rentą socjalną a rentą z tytułu niezdolności do pracy?
- Jakie są NOWE progi dochodowe, które nie powodują zawieszenia świadczenia?
- Ile będzie wynosiła renta socjalna po waloryzacji?
- Jakie są planowane dalsze zmiany ustawowe w zakresie ustawy o rencie socjalnej?
W trakcie spotkania przewidziane są elementy praktyczne oraz dyskusja z możliwością zadawania pytań. Mile widziani opiekunowie osób niepełnosprawnych.
Spotkanie odbędzie się w Centrum INTEGRACJA w Gdyni przy ul. Traugutta 2, 27 stycznia 2012 roku w godz. 14.00 - 15.30.
Lista uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, tel. 58 660 28 38, gdynia@integracja.org, osobiste zgłoszenia: CIG w Gdyni przy ul. Traugutta 2. 

ikona