1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Projekt: „Zielony Korytarz” Skandynawia – Gdynia – Europa Środkowa

Gdynia rozpoczęła realizację nowego projektu europejskiego: „Zielony Botnicki Korytarz Logistyczny"(Bothnian Green Logistic Corridor ). Nasze miasto jest jedynym polskim partnerem projektu.

Gdynia może obsłużyć ok. 1 mln. kontenerów.

Po zakończeniu rozbudowy terminali portowych - znacznie więcej. Prognoza na rok 2030 („Baltic Transport Outlook 2030") informuje, że porty morskie w Gdyni i Gdańsku obsłużą dwa razy więcej towarów niż obecnie. To najwyższy wskaźnik spośród wszystkich portów bałtyckich.

Aktualnie najważniejszą trasą przewozu towarów z/do portu jest Trasa Kwiatkowskiego. Ale jest już ona „wąskim gardłem". Musi obsłużyć port i miasto - w tym 30 linii autobusowych. Ponawiane są więc wystąpienia o przyśpieszenie budowy Obwodnicy Północnej i Drogi Czerwonej, łączących port z Obwodnicą Trójmiejską.

Docelowo jednak obsługę transportową portu ma przejąć kolejowy „zielony korytarz". Projekt pozwoli wdrożyć nowoczesne
technologie na modernizowanych trasach kolejowych.
Gdynia jest stacją początkową/końcową powstającego Europejskiego Korytarza Kolejowego Bałtyk-Adriatyk biegnącego wzdłuż tzw. Magistrali Węglowej do Europy Środkowej. Jest też stacją początkową/końcową linii E-65 do Warszawy i Katowic. Gdynia jest więc potencjalnie jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce.

Przyszłe zielone korytarze w regionie Morza Bałtyckiego Opr. Konrad Niżnik/Biuro Rozwoju Miasta UM

Przyszłe zielone korytarze w regionie Morza Bałtyckiego
Opr. Konrad Niżnik/Biuro Rozwoju Miasta UM

Niedawno odbyła się w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej konferencja międzyministerialna, poświęcona projektowi. Urząd Miasta Gdyni (Biuro Rozwoju Miasta) zaprezentował projekt i cele szczegółowe: połączenie linii kolejowych Szwecji i Finlandii z Korytarzem Bałtyk-Adriatyk - między innymi poprzez tworzoną „Autostradę Morską Gdynia - Karlskrona". Spięcie obu korytarzy nastąpi w „Dolinie Logistycznej", przylegającej do portu morskiego. Prace nad wyznaczeniem strefy „Doliny" i programem jej zabudowy już się rozpoczęły. Współpracują urzędy miast: Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa. Ważną rolę w rozwoju strefy będzie miał Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Strategiczne znaczenie przypadnie terminalowi samochodowo-kolejowemu („suchemu portowi"). Kompleksowa zabudowa „Doliny Logistycznej" stworzy wiele miejsc pracy w naszych miastach. Projekt uznano na konferencji jako bardzo ważny. Będzie wspierany przez zainteresowane ministerstwa i spółki kolejowe. Dzięki poparciu MSZ, ambasady RP w Oslo, Sztokholmie i w Helsinkach - zapewnią promocję projektu i polskiego eksportu na rynki skandynawskie - przez port w Gdyni.  

ikona