1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Uwaga,sprzedawcy alkoholu

31 stycznia 2012 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2011 r. oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2012 roku. Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) w godz. 8.00 - 16.00 Urzędu Miasta Gdyni lub pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.gdynia.pl/alkohol (Urząd Miasta, sprawa do załatwienia, napoje alkoholowe, druk u dołu tabeli - oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu).
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2012 r. w pokoju 223 Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00 - 16.00. 

ikona