1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

„Być jak Święty Mikołaj” - rozliczenie

W dniach 24.10.2011 r. - 31.12.2011 r. Stowarzyszenie Gdyńska Paczka z siedzibą w Gdyni przy ul. Hodowlanej 9/6 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2011 r. nr OBO.5022.11.2011 przeprowadziło na terenie miasta Gdyni, zbiórkę publiczną w ramach akcji charytatywnej „Być jak Święty Mikołaj". Naszym celem, jak co roku, było obdarowanie dzieci z najuboższych gdyńskich rodzin paczkami bożonarodzeniowymi. Dzięki Państwa ofiarności pozyskaliśmy niezbędne artykuły do paczek na kwotę: 55 296,70 zł. (Zbiórka w darach - 52 364,65 zł; wpłaty na konto bankowe - 0 zł; datki do puszek - 2 932,05 zł). Stworzyliśmy 1200 paczek dla dzieci, których koszt wyniósł 47 858,35 zł.
Dodatkowo stworzyliśmy 60 paczek rodzinnych dla rodzin najbardziej potrzebujących na kwotę 6 678,40 zł, koszty zorganizowania zbiórki wyniosły 759,95 zł.
Dziękujemy wszystkim osobom, które hojnie wspierały naszą akcję i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.

ikona