1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Dobra kampania

W Zespole Szkół nr 12 w Gdyni w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 44 oraz Gimnazjum nr 17 wystartowała akcja „Warto być dobrym" organizowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła" pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, kuratoriów i UNESCO. Akcja „Warto być dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Od początku semestru dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Wszyscy wiemy, że działania na rzecz innego człowieka są podstawą do kształtowania postaw empatii, tolerancji i zaangażowania w działania na rzecz najbliższego środowiska, co w kontekście wychowania kolejnych pokoleń jest nie do przecenienia.
Organizatorem akcji jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni. 

ikona