1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Grupa wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 serdecznie zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 14 marca 2012 r. o godz.16.30.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03.

ikona