1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Młodzieżowa Rada Miasta - sesja pierwsza

Pierwsza sesja młodzieżowej Rady Miasta Gdyni odbyła się 27 lutego 2012 r. w sali Rady Miasta Gdyni.
W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej młodzieżowej szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie Gdyni - w sumie to 33 młodych radnych. To osoby, które w wyborach w swoich szkołach zdobyły najwięcej głosów. Kadencja trwa rok. Rada obradować będzie na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na sześć tygodni.
Pierwszą decyzją, jaką musieli podjąć radni, był wybór przewodniczącego Rady. Dopiero w dogrywce został nim Tomasz Drozdziński z IX LO, który pokonał troje kontrkandydatów.
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Paweł Piasecki i Mateusz Kijowski, natomiast funkcję sekretarza pełnić będzie Grażyna Meller.
Radni zdecydowali, że następna sesja odbędzie się we wtorek 13 marca o godz. 17.00.
Młodzieżową Radę Miasta Gdyni powołała Rada Miasta Gdyni uchwałą z 28 września 2011 r. Opiekunem rady jest Beata Ulicka, która ma duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. 

Rada Młodzieżowa Fot. Dorota Nelke

Pierwsze głosowanie podczas Młodzieżowej Rady Miasta  fot. Dorota Nelke

ikona