1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Na zdrowie!

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście" Sp. z o.o w Gdyni, ul. Armii Krajowej 44, oferuje dwa programy profilaktyczne z zakresu mammografii:
- Program sponsorowany przez Miasto Gdynia - bezpłatne badanie przysługuje mieszkankom Gdyni urodzonym w latach 1963 - 1972;
- Program sponsorowany przez NFZ - bezpłatne badanie przysługuje paniom (rocznik od 1943 do 1962), które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi. Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 78 11 829.
***
„NZOZ Przychodnia Orłowo", ul. Wrocławska 54 zaprasza:
- mieszkańców Gdyni na bezpłatne konsultacje z lekarzem psychiatrą i z psychologiem. Program profilaktyczny dla osób dotychczas nie leczonych psychiatrycznie. Finansuje Urząd Miasta Gdyni. Rejestracja tel. 605 423 779 lub 600 913 017;
- mężczyzn w wieku 50 - 60 lat, mieszkańców Gdyni, na bezpłatne badanie w celu wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego. Finansuje Urząd Miasta Gdyni. Rejestracja tel. 58 668 04 12;
- mieszkańców Gdyni w wieku 45 - 55 lat na bezpłatne badania profilaktyczne, mające na celu wczesne wykrywanie jaskry. Rejestracja: tel. 58 664 88 99 lub 664 88 97. Badania finansowane przez gminę Gdynia.
***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu alkoholizmu.W Gdyni grupy rodzinne Al - Anon spotykają się:
- „Bezpieczny brzeg" - środa, godz. 18.00, Gdynia Chylonia, ul. Kcyńska 2 (2 salka katechetyczna) ostatnia środa miesiąca mityng otwarty;
- „Początek" - piątek, godz. 17.30, Gdynia ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta). Ostatni piątek miesiąca mityng otwarty.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię. Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzi. 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
VITA-MED Przychodnia Lekarska Pustki - Cisowskie, ul. Czeremchowa 1, zaprasza na bezpłatną gimnastykę usprawniającą, dla osób po 65 roku życia (tylko mieszkańcy Gdyni). Rejestracja telefoniczna: 58 664 57 04 lub osobista w rejestracji.
***
VITA-MED Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wejherowska 59 zaprasza:
- na bezpłatne badania USG bioderek dla dzieci od drugiego miesiąca życia (dla mieszkańców Gdyni). Rejestracja telefoniczna 58 664 39 19, lub osobista w pokoju nr 5;
- zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne mieszkanki Gdyni urodzone w latach 1963 - 1972, finansowane przez Miasto Gdynia, tel. 58 623 36 37.
***
MED-ACTIV - Specjalistyczne Ośrodki Korekcji Wad Postawy zapraszają na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6 - 17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00. MED-ACTIV Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00, Karwiny, ul. Buraczana 5, tel. 58 629 29 20. www.med-activ.pl
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie wartości, twoje życie jawi ci się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj z programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą chorobą, która może być powstrzymana.
Grupy AD zapraszają na spotkania:
- Grupa „Radość" - ul. Traugutta 9 w ośrodku Podwójny Problem (wejście na tyłach budynku Centrum Zdrowia Psychicznego) niedziela, godz 13.00;
- Grupa AD „Optymiści" zaprasza na spotkania, ul. św. Mikołaja1 przy parafii św. Mikołaja - dom katechetyczny - piątek, godz. 18.00.
***
Klub prozdrowotny - Aktywna Strefa Kobiet (ul. Księżycowa 35, Wiczlino ) zaprasza 11 marca wszystkich chętnych na spotkanie pod tytułem: „Zdrowie kręgosłupa". Wstęp wolny. W programie: godz. 10.00 - 11.30 - zajęcia jogi dla kręgosłupa; godz. 11.45 - 12.30 - relaksacja jako metoda rozluźnienia ciała i wyciszenia umysłu; godz. 13.00 - 14.00 - wykład na temat leczenia bólów kręgosłupa metodą McKenziego. Na zajęcia i wykład obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 505 418 808. Ilość miejsc ograniczona. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.aktywnastrefakobiet.pl.
***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:
- mieszkanki Gdyni na bezpłatne badania finansowane z budżetu gminy w zakresie: „Wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat (1963 - 1972), które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii. Rejestracja osobista w gabinecie lub telefonicznie: 58 711 60 42, 58 711 60 43;
- mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania finansowane z budżetu gminy w zakresie: „Wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat". Badania przeprowadza się w gabinecie urologicznym w poniedziałek i środę w godz.15.30 - 18.00. Rejestracja osobista w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 00, 58 711 60 11;
- pacjentki urodzone w latach 1953 - 1987 /25-59 lat/, które nie uczestniczyły w niżej wymienionym programie w ostatnich 36 miesiącach, na bezpłatne badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: „Profilaktyki raka szyjki macicy".
Badania przeprowadza się w gabinecie ginekologicznym od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć lekarza. Rejestracja osobista w gabinecie lub telefonicznie pod numerem tel. 58 711 61 15.
- pacjentki urodzone w latach 1943 - 1962 /50 - 69 lat/ (które nie wykonywały w ostatnich 2 latach mammografii) na bezpłatne badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego". Rejestracja codziennie w godz. 8.00 - 15.00 w gabinecie lub telefonicznie: 58 711 60 42, 58 711 60 43.
***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 informuje, że w placówce działa Poradnia Zdrowia Psychicznego (psychiatra, psycholog) w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do poradni nie są wymagane skierowania. Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerami tel.: 58 711 60 00.
***
Polskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych, Pomorski Oddział Rejonowy w Gdyni zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi życie. Stowarzyszenie zajmuje się profilaktyką raka krtani, rehabilitacją z zakresu logoterapii, psychoterapii, fizykoterapii, rehabilitacją poszpitalną głosu i mowy.
Dla członków Towarzystwa organizowane są m.in. obozy rehabilitacyjne, prowadzone są spotkania z odpowiednimi specjalistami.
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Gdyni. Wszyscy, którzy chcą wstąpić do PTL mogą przyjść na zajęcia, które odbywają się w każdy czwartek od godz. 13.00 do 15.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Kontakt tel.: 58 698 07 56, 604 184 017. 

ikona