1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i czynny udział w imprezie wychowawczo-charytatywnej „Sobota z 18-stką" lekarzom, którzy sale lekcyjne zamienili w profesjonalne punkty porad medycznych, prawnikom za wyjaśnianie trudnych zagadnień z zakresu prawa cywilnego i karnego, architektom i projektantom za przybliżenie i pokazanie jak można wygodniej pracować i mieszkać. Porady kosmetyczne i fryzjerskie zachęcały do dbania o codzienny wygląd w domu i w pracy. Bardzo dziękuję Radzie Rodziców i rodzicom za wspaniałą kawiarenkę, liczne fanty i czynny udział w docenieniu wspaniałych prac plastycznych dzieci.
***
Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA w Gdyni składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji Gdyńskiego KLIFU oraz Galerii Bałtyckiej w Gdańsku za umożliwienie zorganizowania kiermaszu świątecznego. Kwota uzyskana z kiermaszu świątecznego, w wysokości 2 322,93 zł została przeznaczona na wyjazd integracyjny uczestników WTZ do Włoch w terminie od 4.02.2012 r. do 14.02.2012 r. 

ikona