1060 (660) 2012-07-20 - 2012-07-26

Konkurs - gdyński modernizm w obiektywie

Zapraszamy wszystkich fanów fotografii i architektury modernistycznej do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego „Gdyński modernizm w obiektywie".

Organizatorem konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni, partnerem Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne. Celem konkursu jest promocja estetyczno-architektonicznych oraz historycznych walorów miasta Gdyni, w szczególności gdyńskiego modernizmu. Prace na konkurs można nadsyłać w trzech kategoriach: „GŚ" - gra światła w architekturze modernistycznej Gdyni; „RSA" - rytm, symetria, asymetria w architekturze modernistycznej Gdyni; „LA" - ludzie i architektura, czyli życie pośród architektury modernistycznej Gdyni.
W każdej kategorii można nadesłać do trzech fotografii. Prace należy przysyłać pocztą lub dostarczać osobiście do 15 sierpnia 2012 roku na adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., 81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 141.

Jury konkursu przyzna następujące nagrody: I nagroda - 500 zł oraz pamiątki Szlaku Modernizmu Gdyni, II i III nagroda - zestawy książek i albumów o fotografii i architekturze oraz pamiątki Szlaku Modernizmu Gdyni. Ponadto Jury wyróżni kilkanaście prac, które wraz z fotografiami nagrodzonymi wezmą udział w wystawie pokonkursowej podczas tegorocznego Weekendu Architektury w Gdyni, który odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia, oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej modernizmgdyni.pl
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.arg.gdynia.plm http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html.

ikona