1060 (660) 2012-07-20 - 2012-07-26

Zapisy do...

Żłobek Safari prowadzi rekrutację maluszków w wieku 1 - 4 lat na rok 2012/2013 (z możliwością przyjęcia od zaraz). Placówka posiada pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz Sanepidu, jest wpisana do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Tydzień adaptacyjny gratis. Wpisowe 99 zł. Chwarzno, ul. Okrężna 1A (2 min. od Obwodnicy Trójmiejskiej), tel. 518 522 842. Więcej informacji na stronie internetowej: www.safari.edu.pl.
***
Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek" zaprasza na Dzień Otwarty w środę, 25 lipca 2012 r. w godz. 10.00 - 12.00, do Małego Kacka (ul. Łowicka 86 A). W kwietniu rozpoczęły się zapisy do grupy zerówkowej dzieci z rocznika 2007. Także wolne miejsca w grupach młodszych. Przedszkole, wpisane do ewidencji szkół i przedszkoli Wydziału Edukacji realizuje nauczanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (także z native speakerem) i polskim. Rozwój dzieci wspomagany terapią logopedyczną, pedagogiczną.
Kontakt telefoniczny: 517 195 596, e-mail: magiczny-zamek@wp.pl. Strona internetowa: www.magiczny-zamek.pl.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych) przy ul. Żeromskiego 31 (tel. 58 620 81 17, strona internetowa: www.msz.vti.pl) prowadzi rekrutację (do 17.08.2012 r.) na kierunki:
- w systemie dziennym - ratownik medyczny;
- w systemie dziennym i wieczorowym - technik masażysta;
- w systemie wieczorowym - opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna;
- w systemie zaocznym - technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej.
Szkoła bezpłatna.
***
11-12 Hufiec Pracy w Gdyni ogłasza zapisy:
- młodzieży do klas I, II, III gimnazjalnych na rok szkoleniowy 2012/2013 r. z przyuczeniem zawodowym. Zaprasza wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House), V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885;
- młodzieży do I klas Szkół Zawodowych na terenie Gdyni, Redy, Wejherowa w różnych zawodach. Pomaga w załatwieniu praktycznej nauki zawodu. Zaprasza wszystkich chętnych do składania podań w sekretariacie, ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House), V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26; 502 857 885;
- kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Nowe Perspektywy" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami mogą być osoby w wieku 18-24 lat, nie uczące się, absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia w ramach projektu:
- treningi i warsztaty psychologiczne;
- indywidualne konsultacje z psychologiem
- warsztaty doradztwa zawodowego;
- szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości;
- profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL START;
- kursy języków obcych;
- szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.);
- kurs prawa jazdy.
***
Dla osób, które w sierpniu zdawać będą maturę z matematyki, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7 przygotowała intensywny kurs, który odbędzie się 17 i 18 sierpnia 2012 r. w uczelni. Trwają zapisy!
Udział w kursie to szansa na szybką powtórkę, przećwiczenie typowych tematów maturalnych pod okiem profesjonalisty, a także okazja, aby wysłuchać cennych rad. Kurs będzie obejmował 10 godzin lekcyjnych i odbędzie się w godzinach wieczornych. Opłata 30 zł. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni. Obowiązuje limit miejsc.
Zgłoszenia przyjmuje: Biuro Rekrutacji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, tel. 58 660 74 32, e-mail: rekrutacja@wsaib.pl, GG: 8297487.

ikona