1064 (664) 2012-08-24 - 2012-08-30

Przedsiębiorczość osób 50+

W związku z realizacją projektu pt. „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model wspierania preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+", Fundacja Gospodarcza wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, organizuje 21 września 2012 r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni konferencję pt. „Przedsiębiorczość osób 50+". W programie zaplanowano prezentację: wyników przeprowadzonych badań, założeń modelu doradztwa oraz aplikacji Life Design 50+. Dodatkowo, będzie omawiana obecna sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz strategia rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych, w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. W konferencji udział wezmą przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość.
Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy niepracujące osoby po pięćdziesiątym roku życia oraz doradców zawodowych z terenu województwa pomorskiego. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o potwierdzenie uczestnictwa do 7 września 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: e.ropela@fungo.com.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Program konferencji:
- godz. 10.00 - 10.20
- przywitanie uczestników - Irena Muszkiewicz - Herok, Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej;
- godz. 10.30 - 10.50 - analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz prezentacja strategii rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych - perspektywa krajowa - Wiceminister Jacek Męcina, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
- godz. 10.50 - 11.15 - analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz prezentacja strategii rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych - perspektywa regionalna Tadeusz Adamejtis, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;
- godz. 11.15 - 11.35 - wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu dr Paweł Kubicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;
- godz. 11.35 - 12.00 - model kompetencyjny dedykowany do pracy z przyszłymi przedsiębiorcami w wieku 50+, dr Paweł Jurek, Uniwersytet Gdański;
- godz. 12.00 - 13.00 - panel dyskusyjny „Przedsiębiorczość 50+ - mit czy szansa na aktywizację?";
- godz. 13.00 - 14.00 - lunch.
Więcej informacji o konferencji można uzyskać pisząc na adres e-mail: w.woloszko@fungo.com.pl bądź odwiedzając stronę:
www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl. 

ikona