1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

„Aktywny Samorząd”- niepełnosprawnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Beneficjentami programu mogą być osoby niepełnosprawne spełniające m.in. następujące kryteria:

1. Umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;
2. Dzieci i młodzież do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością;
3. Osoby w wieku aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje w siedzibie MOPS w Gdyni, ul. Grabowo 2, pokój nr 43 w godzinach urzędowania: poniedziałki 11.00 - 15.00; wtorki, środy, piątki 8.00 - 13.00; czwartki - nieczynne.

Informacje telefoniczne udzielane są także pod nr tel. 58 625 93 86 lub 625 93 36.

Więcej informacji dotyczących pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" znaleźć można na stronach: pfron.org.pl  www.mopsgdynia.pl.

Wnioski wraz z ulotkami dostępne są w siedzibie MOPS, ul. Grabowo 2, oraz na stronie internetowej MOPS (w zakładce „dokumenty do pobrania"). 

ikona