Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

Dojrzała przedsiębiorczości 55+

W związku z realizacją projektu pt. „Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model wspierania preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+", Fundacja Gospodarcza wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, organizuje 21 września 2012 r. w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni konferencję pt. „Przedsiębiorczość osób 50+".

W programie zaplanowano prezentację: wyników przeprowadzonych badań, założeń modelu doradztwa oraz aplikacji Life Design 50+. Dodatkowo, będzie omawiana obecna sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz strategia rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych, w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. W konferencji udział wezmą przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają doradców zawodowych z publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17 września 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: e.ropela@fungo.com.pl.  Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji o konferencji można uzyskać pisząc na adres e-mail: w.woloszko@fungo.com.pl  bądź odwiedzając stronę projektu: www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl

Program konferencji:

godz. 10.00 - 10.20 - przywitanie uczestników - Irena Muszkiewicz - Herok, Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej;
godz. 10.30 - 10.50 - Analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz prezentacja strategii rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych - perspektywa krajowa, Wiceminister Jacek Męcina, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
godz. 10.50 - 11.15 - Analiza obecnej sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz prezentacja strategii rozwijania ich aktywności zawodowej, w tym postaw przedsiębiorczych - perspektywa regionalna, Tadeusz Adamejtis - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;
godz. 11.15 - 11.35 - Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu, dr Paweł Kubicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;
godz. 11.35 - 12.00 - Model kompetencyjny dedykowany do pracy z przyszłymi przedsiębiorcami w wieku 50+, dr Paweł Jurek, Uniwersytet Gdański;
godz. 12.00 - 13.00 - Panel dyskusyjny „Przedsiębiorczość 50+ - mit czy szansa na aktywizację?"
godz. 13.00 - 14.00 - Lunch. 

ikona