1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

Oddaj krew - pomóż innym

Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja wspólnie z parafią św. Maksymiliana Kolbe zaprasza mieszkańców do oddania krwi dla ratowania życia. Akcja odbędzie się 16 września w godz. 11.30 do 14.30 obok kościoła przy ul. Konwaliowej. 

ikona