1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

Własny biznes - bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Konsultacyjny KSU działający przy Fundacji Gospodarczej zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Własny biznes - środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej", które odbędzie się 20 września 2012 r. o godz. 10.00 w Fundacji Gospodarczej przy ul. Olimpijskiej 2.

Program spotkania:

godz. 10.00 - 10.30 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni:
- zasady przyznawania dotacji;
- kryteria wyboru wniosków;
- prawa i obowiązki Wnioskodawców;
godz. 10.30 - 11.15 - pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej:
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2;
- fundusze pożyczkowe - Inicjatywa JEREMIE:
godz. 11.15 - 11.30 - korzyści płynące z korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego KSU
godz. 11.30 - 12.00 - pytania i odpowiedzi - dyskusja z uczestnikami.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu pod numerami tel. 58 662 42 43, 58 662 42 44 lub drogą mailową: k.hunko@fungo.com.pl,  a.sowula@fungo.com.pl  

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

ikona