Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Gdyńskie nagrody dla studentów

Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu nowoczesnych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej została wręczona 29 września 2012 r. w Operze Bałtyckiej, podczas uroczystego koncertu inaugurującego nowy rok akademicki. Nagrodę wręczyła Wiceprezydent Gdyni Ewa Łokiel.

W tegorocznej, już jedenastej edycji konkursu, decyzją kapituły przyznano następujące nagrody:
Nagroda Główna w wysokości 10.000 zł dla mgr. inż. Adama Sielaffa za dyplomową pracę magisterską „Mikroprocesorowe urządzenie pomiarowo-sterujące zintegrowane z siecią LonWorks" wykonaną pod opieką dr. inż. Michała Porzezińskiego.
Trzy równorzędne wyróżnienia po 3.000 dla:
• inż. Katarzyny Kobierowskiej za dyplomową pracę inżynierską „Warstwy tlenkowe wytworzone metodą pirolizy aerozolowej dla memrystorów" wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Piotra Jasińskiego
• mgr. inż. Konrada Dunsta za dyplomową pracę magisterską „Konstrukcja i badanie tlenkowego ogniwa paliwowego zasilanego metanem" wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Piotra Jasińskiego
• mgr. inż. Piotra Bratoszewskiego za dyplomową pracę magisterską „System ekstrakcji cech obiektów w obrazie ruchomym" wykonaną pod opieką prof. dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdyni od 2002 roku. Coroczny konkurs i nagroda zostały ustanowione dla uczczenia wkładu w rozwój nauki i gospodarki regionu, zasłużonego dla Miasta Gdyni, przedwcześnie zmarłego profesora Politechniki Gdańskiej, Romualda Szczęsnego.
Kolejne nagrody przyznane zostały 3 października 2012 r. podczas inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Nagrodę Prezydenta Gdyni dla najlepszej pracy o tematyce gdyńskiej wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej otrzymała pani Magda Romanowicz za pracę „Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna modernizacji, adaptacji i rozbudowy szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie", napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Wiesława Czabańskiego. Nagrodę wręczył Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa.
Natomiast wyróżnienie otrzymał Jakub Brzuchański za pracę „Biblioteka miejska w Gdynie na terenie Parku Rady Europy", napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Marczaka.
Miasto Gdynia jest organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 2000 r. Celem konkursu jest nagrodzenie prac tych dyplomantów spośród Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którzy w swoich pracach podjęli tematykę gdyńską.
Nagradzane prace łączą następujące cechy: odpowiadają żywotnym miejskim potrzebom, noszą cechy realności i reprezentują wysoki poziom. Nagrodzony otrzymał 5.000 zł, natomiast wyróżnieni po 2.000 zł.

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2012 12:40
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2019 11:48
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona