1076 (676) 2012-11-16 - 2012-11-22

Ponad pół miliona do wygrania w konkursach dla gdyńskich rad dzielnic

Gdyńskie rady dzielnic mogą wziąć udział w kolejnych edycjach konkursów „Kultura w dzielnicy" i „Piękna dzielnica". Pula nagród w pierwszym z nich wynosi 125 000 zł, a w drugim - aż 400 000 zł.
Wspólną ideą konkursów jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w podejmowaniu inicjatyw dotyczących promocji kultury oraz polepszania estetyki otoczenia w dzielnicach miasta.

„Piękna dzielnica"
Konkurs jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców dotyczące małej architektury, zieleni, urządzania skwerków, parków dzielnicowych. Dodatkowe środki pozwolą na realizację przedsięwzięć podnoszących jakość życia w dzielnicy i budujących przyjazny wizerunek miejsc.

„Kultura w dzielnicy"
Celem konkursu jest integracja społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna. Rady dzielnic mogą zgłaszać różne propozycje: festyny, wernisaże, koncerty i spotkania z twórcami. O ocenie wniosku decydować będą nie tylko walory kulturalne, ale również związek planowanych przedsięwzięć z potrzebami lokalnej społeczności.
Na realizację najlepszych pomysłów zostaną przekazane środki z budżetu Miasta. Pula nagród w konkursie „Kultura w dzielnicy" wynosi 125 000 zł, a pojedyncza nagroda nie może przekroczyć kwoty:
- 25 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez jedną radę dzielnicy,
- 40 000 zł - w przypadku wniosku złożonego wspólnie przez dwie rady dzielnic,
- 50 000 zł - w przypadku wniosku złożonego przez trzy lub więcej rad dzielnic.
Konkurs „Piękna dzielnica", w którym pula nagród wynosi aż 400 000 zł, kładzie nacisk na samodzielne projekty. Pojedyncza nagroda dla jednej rady dzielnicy nie może przekroczyć kwoty 60 000 zł.
Termin składania wniosków przygotowanych przez rady dzielnic w obydwu konkursach upływa 21 stycznia 2013 r.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na początku lutego 2013 roku.  

ikona