1076 (676) 2012-11-16 - 2012-11-22

Zimowa pomoc bezdomnym

Zima i bardzo niskie temperatury przed nami, ale już teraz przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wraz z innymi miejskimi służbami i instytucjami wspiera w tym trudnym czasie osoby bezdomne. Przekazujemy także apel, by jak najszybciej zgłaszać odpowiednim służbom obecność bezdomnych w miejscach zagrażających ich życiu i zdrowiu. W Gdyni działa pięć placówek dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć 235 osób. Poza tym MOPS podpisał umowę z 10 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę miejsc do 382. Warto zaznaczyć, że to minimalna liczba miejsc udostępnionych. W razie konieczności, zostanie uruchomionych więcej.

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS-u (ul. Działowskiego 11, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45, tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in.: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Będą miały także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko Zespołowi ds. Bezdomnych. Sygnały przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04 - całodobowo) i Straż Miejska (tel. 986 - całodobowo).
 
UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!
Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy - schronisko dla mężczyzn (ul. Chwarznieńska 93, tel. 58 624 95 91) - 89 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Zespół Opiekuńczy - Schronisko dla bezdomnych kobiet (ul. Fredry 3, tel. 58 661 65 26) - 36 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Stowarzyszenie Alter Ego - Schronisko dla rodzin (ul. Leszczynki 153, tel. 58 713 57 44) - ok. 55 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu (ul. Jana z Kolna 21, tel. 58 781 68 47) - 30 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01) - 25 miejsc w schronisku, 10 miejsc interwencyjnych, 13 miejsc dla osób będących w stanie nietrzeźwości. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież. 

ikona