1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Biała wstążka w proteście przeciw przemocy

Gdynia po raz czwarty uczestniczy w kampanii „Biała Wstążka" - największej na świecie akcji symbolizującej sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Akcja potrwa do 10 grudnia.
Do 7 grudnia w wybranych gdyńskich szkołach odbędą się pokazy filmów, zajęcia i warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy prowadzone przez psychologów i pedagogów szkolnych, przy wsparciu specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.
Kampania zakończy się 10 grudnia podczas warsztatów medialnych dla gdyńskiej młodzieży „Twarze pomagania" w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Organizatorami tegorocznej kampanii są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego. W trakcie akcji słuchacze i nauczyciele placówki będą rozdawać ulotki, plakaty i przypinać przechodniom białe wstążki, symbol kampanii - w różnych punktach miasta, m.in. na ulicach Śródmieścia, w centrach handlowych, w Urzędzie Miasta, w MOPS-ie, szkołach, pojazdach komunikacji miejskiej, na peronach SKM, zakładach pracy.
W akcję włączyli się również m.in. samorządowcy, gdyńskie szkoły, instytucje pomocowe, Biuro Porad Obywatelskich, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, firmy i centra handlowe, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, SKM Trójmiasto, organizacje pozarządowe.

Co to jest kampania „Biała Wstążka"?

Kampania „Biała Wstążka" to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło ?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ - jak tłumaczył - to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet".
W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Przypominamy, że od dwóch lat funkcjonuje strona internetowa: http://www.zatrzymajprzemoc.pl/, na której można znaleźć wykaz miejsc na terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w przemoc znajdą wsparcie. 

ikona