1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci:
- wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 5.12.2012 r. oraz 12.12.2012 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia;
- w wieku 2,5 - 4 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29, ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dn. 1.12.2012 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 8.12.2012 r. (sobota) w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.  

ikona